Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woning die plotseling en onverwachts is ontstaan. Door brand, bliksem, neerslag, storm, lekkage, inbraak, vandalisme of relletjes.

Wat is verzekerd?

Je woning en alle zaken die bij de woning horen zijn verzekerd. Dus ook funderingen, kelders, bijgebouwen en aanbouwen. En bouwsels zoals hondenhokken, schuurtjes, windschermen en verlichting die op het terrein van de woning staan. Maar: alleen als ze zijn vastgemaakt aan een betonnen fundament.

Verzekerd bedrag

Je verzekert de herbouwwaarde van de woning. Dit is het bedrag dat nodig is om je woning opnieuw te bouwen. Op dezelfde plek, van dezelfde grootte, met dezelfde bestemming en met dezelfde materialen en inrichting.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, óók als blijkt dat de herbouwwaarde van jep woning hoger is dan het bedrag dat je verzekerd hebt. We noemen dat je ‘garantie tegen onderverzekering’. Maar: deze garantie geldt alleen als je de herbouwwaardemeter goed hebt ingevuld. Dat is een vragenlijst waarmee je de herbouwwaarde van de woning kunt berekenen.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan mag je ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Glasschade aan je woning is ook verzekerd. Maar alleen als je in de woning woont, en er geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Ook moet het glas of de ruit zijn gebroken, of er moet sprake zijn van een gat, ster of barst door de ruit heen. De verzekering geldt niet voor bijzondere glassoorten.

Extra informatie

Heeft je woning bijzondere glassoorten zoals glas in lood of geslepen, geëtst, verzilverd, gebogen of versierd glas? Dat is niet standaard meeverzekerd. Maar: dat kan wel aanvullend meeverzekerd worden. Vraag ons om informatie.

Tuin

Aanleg, bestrating en beplanting van je tuin is ook verzekerd. Net als de planten op je balkon of dakterras. We vergoeden de kosten om de schade te herstellen, tot 10% van het bedrag waarvoor je woning is verzekerd. Maar, alleen als de schade komt door brand, explosie, bliksem of een aanrijding.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing of leegstand is je woning verzekerd tegen schade door brand, explosie en bliksem. Schade door andere gebeurtenissen is niet altijd verzekerd. Check de polisvoorwaarden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die zonder je toestemming jouw woning is binnengekomen.

Opruim- en saneringskosten en andere extra vergoedingen

We vergoeden niet alleen de schade aan je woning. We bieden ook een extra vergoeding voor gemiste huurinkomsten, sanerings- en opruimkosten en maatregelen die je van de overheid moet nemen na de schade. Bijvoorbeeld: je moet een hek plaatsen om de woning na een brand.

Extra informatie

We geven de extra vergoedingen tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor je woning is verzekerd. Maar, heb je een dak waarin asbest is verwerkt en maakt dit deel uit van de schade? Dan geldt een dekkingsbeperking, dit staat uitgebreid omschreven in de polisvoorwaarden.

Keuze: Zonnepanelen

Je kunt je zonnepanelen en omvormer meeverzekeren, maar dan dien je ons wel te informeren over de aanwezigheid daarvan. Wij bieden dekking voor schade veroorzaakt door dezelfde evenementen als die voor je woonhuis gelden. Het geheel dient wel aard- en nagelvast gemonteerd te zijn.

Extra informatie

Ook eisen wij dat de gehele installatie voldoet aan IEC-normen en dat deze installatie door een gekwalificeerd bedrijf wordt uitgevoerd. Productieverlies valt niet onder de dekking, ook niet na een schade. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan zaken die wel aan je woning vastzitten, maar die niet tot de woning horen. Zoals zonweringen, vlaggenstokken, antennes, naamborden, uithangborden en lichtreclames. Ook uitgesloten is o.a. schade door een aardbeving, overstroming, schimmels, slijtage of constructiefouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn, en er door de muren of vloer van uw woning vocht komt. Lees goed de polisvoorwaarden of vraag het ons.

Eigen risico

In één situatie heb je een eigen risico. Namelijk, bij schade die is veroorzaakt door storm. Je eigen risico is € 250,- voor schade aan je woonhuis en € 150,- voor schade aan overige objecten op je adres.

Extra informatie

Per gebeurtenis is het eigen risico voor stormschade nooit meer dan € 350,- per risicoadres.

Asbest dakbedekking

Liep de polis al op 31-12-2017, en heeft u door een verzekerde gebeurtenis schade aan uw asbest-dakbedekking, dan worden de vervangingskosten van de beschadigde delen volgens een afbouwregeling vergoed (in 2018 maximaal 50%). Niet verzekerd zijn de opruimkosten van onbeschadigde delen, evenmin vallen saneringskosten onder de dekking.

Extra informatie

Maar let op: is de verzekering ingegaan op of na 01-01-2018 dan bent u helemaal niet verzekerd voor kosten die verband houden met een dak waarin asbest is verwerkt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een toeslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Zelf mag je uiteraard ook de verzekering opzeggen, maar de gewenste beëindigingsdatum mag niet in het verleden liggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag de verzekering op elk gewenst moment opzeggen, dit kan per brief of per email.