Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaande(n) die u heeft aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. 

Extra informatie

Hoort de verzekering bij uw hypotheek of is de verzekering op een andere manier verpand? Dan keren wij het bedrag uit aan de bank/pandhouder.

Wat is verzekerd?

U verzekert het leven van uzelf en/of anderen. U kiest zelf het verzekerd bedrag. En of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. U doet dit op basis van het doel van de verzekering.

Extra informatie

U heeft de keuze uit drie vormen van uitkering: een gelijkblijvend bedrag, een gelijkmatig dalend bedrag of een annuïtair dalend bedrag.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Winstdeling

Met uw verzekering heeft u niet alleen de zekerheid van een gegarandeerd verzekerd bedrag. Als er winst te verdelen is, deelt u hierin mee. Hierdoor kan uw verzekerde bedrag stijgen zonder dat u hiervoor extra premie betaalt. Bovendien bouwt u een winstbedrag op dat wordt uitgekeerd als de verzekerde in leven is op de einddatum.

Extra informatie

Wij bieden u zekerheid op lange termijn. Hiervoor kan het nodig zijn dat wij de winst niet verdelen maar toevoegen aan het vermogen van de maatschappij. Hierdoor behouden we een sterke financiële positie om in de toekomst aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Winst die eenmaal is verdeeld en heeft geleid tot een verhoging van uw verzekerde bedrag, is gegarandeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij fraude. Bijvoorbeeld als de verzekerde ons onjuiste informatie over zijn/haar gezondheid geeft of informatie over de gezondheid voor ons verzwijgt.

Extra informatie

Wij keren niet of minder uit als de verzekerde overlijdt door zelfdoding binnen 2 jaar na de ingangsdatum of verhoging van het verzekerde bedrag, door een vliegtuigongeval dat de verzekerde is overkomen als invlieger, proefvlieger of vlieginstructeur, tijdens of ten gevolge van deelname aan een niet-Nederlandse krijgsdienst of door terrorisme.

Waar moet ik op letten?

Vraag advies aan uw adviseur. Er gelden voor deze verzekering bijvoorbeeld regels voor de belastingheffing.

Extra informatie

De uitkering telt mee voor de erfbelasting. In bepaalde gevallen kan erfbelasting worden voorkomen, zodat uw nabestaanden geen belasting betalen over de uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet een gezondheidsverklaring invullen. Soms is aanvullende informatie of een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of aanvullende informatie of een een medische keuring nodig is, hangt af van de hoogte van de verzekering en de informatie die is ingevuld op de gezondheidsverklaring.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand of per jaar. Óf u kiest ervoor om de premie in één keer te betalen. Dit laatste noemen we een koopsom. U kunt de premie zelf aan ons betalen of wij incasseren uw premie via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. De verzekering eindigt op de einddatum of als de verzekerde eerder komt te overlijden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering altijd stoppen voordat deze tot uitkering komt. U bent dan niet meer verzekerd. Als uw verzekering geen afkoopwaarde heeft, ontvangt u niets. 

Extra informatie

Hoort de verzekering bij uw hypotheek of is de verzekering op een andere manier verpand? Dan kunt u uw verzekering alleen stoppen met schriftelijke toestemming van de bank/pandhouder.