Overlijdensrisicoverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze overlijdensrisicoverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

U verzekert het leven van uzelf en/of anderen. Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaande(n) die u hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij uw hypotheek of is de verzekering op een andere manier verpand? Dan keren wij het bedrag uit aan de bank/pandhouder.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

U kiest zelf het verzekerd bedrag en of dit bedrag daalt of gelijkblijft tijdens de looptijd. U doet dit op basis van het doel van de verzekering.

Extra informatie

U heeft de keuze uit drie vormen van uitkering: een gelijkblijvend bedrag, een gelijkmatig dalend bedrag of een annuïtair dalend bedrag.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren wij uit?

Wij keren een verzekerd bedrag uit als de verzekerde voor de einddatum van de verzekering overlijdt. Als dit bedrag is verhoogd door onze winstdeling, dan keren wij het verhoogde bedrag uit.

Extra informatie

Als de verzekerde op de einddatum van de verzekering in leven is, dan stopt de verzekering. Als u een winstbedrag hebt opgebouwd, dan keren wij dit uit.
icon_arbeidsongeschikt

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Bij fraude. Bijvoorbeeld als de verzekerde ons onjuiste informatie over zijn/haar gezondheid geeft of informatie over de gezondheid voor ons verzwijgt.

Extra informatie

Wij keren niet of minder uit als de verzekerde overlijdt door zelfdoding binnen 2 jaar na de ingangsdatum of verhoging van het verzekerde bedrag, door een vliegtuigongeval dat de verzekerde is overkomen als invlieger, proefvlieger of vlieginstructeur, tijdens of ten gevolge van deelname aan een niet-Nederlandse krijgsdienst of door terrorisme.
icon_let-op

Let op

Vraag advies aan uw adviseur. Er gelden voor deze verzekering bijvoorbeeld regels voor de belastingheffing.

Extra informatie

De uitkering telt mee voor de erfbelasting. In bepaalde gevallen kan erfbelasting worden voorkomen, zodat uw nabestaanden geen belasting betalen over de uitkering.
icon_speciaal

Extra: winstdeling

Deze verzekering is winstdelend. Als wij winst verdelen, wordt het verzekerd bedrag daarmee verhoogd. U bouwt bovendien een winstbedrag op dat wordt uitgekeerd als de verzekerde in leven is op de einddatum.

Extra informatie

De algemene vergadering bepaalt jaarlijks of en hoeveel winst wij kunnen verdelen. Van de winst die wij verdelen, gaat 95% naar onze deelnemers (polishouders) met een winstdelende verzekering. De hoogte van het winstbedrag hangt af van de mate waarin de verzekering heeft bijgedragen aan de winst.
icon_medisch

Gezondheid

U moet een gezondheidsverklaring invullen. Soms is aanvullende informatie of een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of aanvullende informatie of een medische keuring nodig is, hangt af van de hoogte van de verzekering en de informatie die is ingevuld op de gezondheidsverklaring.
icon_looptijd

Looptijd

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt op de einddatum of als de verzekerde eerder komt te overlijden.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

U kunt de verzekering wijzigen of stoppen. Als u de verzekering stopt, dan krijgt u geen uitkering.

Extra informatie

Bij wijzigen kunt u denken aan verhogen, verlagen, verlengen of verkorten. Als u de verzekering verhoogt of verlengt, vragen we opnieuw om medische gegevens. Hoort de verzekering bij uw hypotheek of is de verzekering op een andere manier verpand? Dan kunt u alleen wijzigen of stoppen met schriftelijke toestemming van de bank/pandhouder.