Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is een levensverzekering met maatschappijwinstdeling. U kunt de verzekering voor uzelf en/of anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert op een vooraf bepaald moment een gegarandeerd bedrag uit. Dit kan zijn als u op de einddatum van de verzekering in leven bent, maar ook als u overlijdt voordat de verzekering afloopt.

Extra informatie

Het bedrag dat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt is niet altijd hetzelfde als het bedrag aan het einde van de looptijd. Bij het afsluiten van de verzekering maakt u hier afspraken over.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Winstdeling

Met uw verzekering heeft u niet alleen de zekerheid van een gegarandeerd verzekerd bedrag. Als er winst te verdelen is, deelt u hierin mee. Hierdoor kan uw verzekerde bedrag stijgen zonder dat u hiervoor extra premie betaalt.

Extra informatie

Wij bieden u zekerheid op lange termijn. Hiervoor kan het nodig zijn dat wij de winst niet verdelen maar toevoegen aan het vermogen van de maatschappij. Hierdoor behouden we een sterke financiële positie om in de toekomst aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Winst die eenmaal is verdeeld en heeft geleid tot een verhoging van uw verzekerde bedrag, is gegarandeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Wij keren niet of minder uit als de verzekerde overlijdt door zelfdoding binnen 2 jaar na de ingangsdatum of verhoging van het verzekerde bedrag, door een vliegtuigongeval dat de verzekerde is overkomen als invlieger, proefvlieger of vlieginstructeur, tijdens of ten gevolge van deelname aan een niet-Nederlandse krijgsdienst of door terrorisme.

Waar moet ik op letten?

Voor deze verzekering gelden belastingregels. Uw persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol. Houd daar rekening mee en vraag eventueel advies aan een adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Vraagt u een verzekering met overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico aan? Dan moet u een gezondheidsverklaring invullen. Soms is aanvullende informatie of een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of aanvullende informatie of een medische keuring nodig is, hangt af van de hoogte van de verzekering en de informatie die is ingevuld op de gezondheidsverklaring.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand of per jaar. Óf u kiest ervoor om de premie in één keer te betalen. Dit laatste noemen we een koopsom. U kunt de premie zelf aan ons betalen of wij incasseren uw premie via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. U kunt de verzekering laten eindigen bij overlijden van de verzekerde. Of op een einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering altijd stoppen voordat deze tot uitkering komt. U bent dan niet meer verzekerd. Als uw verzekering geen afkoopwaarde heeft, ontvangt u niets. Als uw verzekering afkoopwaarde heeft, dan betalen wij deze aan u uit. U kunt de verzekering niet altijd zomaar wijzigen of stoppen.

Extra informatie

U kunt de verzekering niet zomaar wijzigen of stoppen als deze bij uw hypotheek hoort of een oudedagsvoorziening is.