Kapitaalverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze kapitaalverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een kapitaalverzekering?

Deze verzekering komt op een vooraf bepaald moment tot uitkering. Dit kan zijn als u op de einddatum van de verzekering in leven bent, maar ook als u overlijdt voordat de verzekering afloopt.

Extra informatie

Het bedrag aan het einde van de looptijd is niet altijd hetzelfde als het bedrag dat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Bij het afsluiten van de verzekering maakt u hier afspraken over.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de verzekering voor uzelf en/of anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Wij keren niet of minder uit als de verzekerde overlijdt door zelfdoding binnen 2 jaar na de ingangsdatum of verhoging van het verzekerde bedrag, door een vliegtuigongeval dat de verzekerde is overkomen als invlieger, proefvlieger of vlieginstructeur, tijdens of ten gevolge van deelname aan een niet-Nederlandse krijgsdienst of door terrorisme.
icon_let-op

Let op

Voor deze verzekering gelden belastingregels. Uw persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol. Houd daar rekening mee en vraag eventueel advies aan een adviseur.
icon_speciaal

Extra: winstdeling

Deze verzekering is winstdelend. Van de winst die wij verdelen, gaat 95% naar onze deelnemers met een winstdelende verzekering. Met uw deel van de winst verhogen wij het verzekerde bedrag van uw verzekering. Het verhoogde verzekerde bedrag is ook gegarandeerd.
icon_medisch

Gezondheid

Vraagt u een verzekering met overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico aan? Dan moet u een gezondheidsverklaring invullen. Soms is aanvullende informatie of een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of aanvullende informatie of een medische keuring nodig is, hangt af van de hoogte van de verzekering en de informatie die is ingevuld op de gezondheidsverklaring.
icon_looptijd

Wanneer stopt de verzekering?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. U kunt de verzekering laten eindigen bij overlijden van de verzekerde. Of op een einddatum.
icon_premie

Premie

U betaalt de premie per maand of per jaar. Óf u kiest ervoor om de premie in één keer te betalen. Dit laatste noemen we een koopsom.
icon_arbeidsongeschikt

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

U kunt de verzekering stoppen. Dan bent u niet meer verzekerd. Als uw verzekering afkoopwaarde heeft, dan betalen wij deze aan u uit. U kunt ook stoppen met premie betalen. U blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag. U kunt de verzekering niet altijd zomaar wijzigen of stoppen.

Extra informatie

U kunt de verzekering niet zomaar wijzigen of stoppen als deze bij uw hypotheek hoort of een oudedagsvoorziening is.