Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij deze verzekering maakt u één keer een som geld over naar de verzekeraar (koopsom). De verzekering keert dan zolang u leeft periodiek een bedrag uit. U kiest zelf hoe deze uitkering eruitziet, binnen wat mag van de Belastingdienst. U kunt kiezen voor een uitkering die maar een paar jaar loopt. Of voor een uitkering die pas stopt als u overlijdt.

Extra informatie

De periodieke uitkering is bijvoorbeeld een uitkering per maand, om uw inkomen aan te vullen. Houd er rekening mee dat u inkomstenbelasting moet betalen over de uitkering.

Wat is verzekerd?

U kunt de verzekering voor uzelf en anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner. U kunt de verzekering op één of op 2 levens afsluiten. De lijfrente-uitkeringen vinden maandelijks, achteraf plaats.

Winstdeling

Met de verzekering heeft u niet alleen de zekerheid van een gegarandeerde lijfrente-uitkering. Als er winst te verdelen is, deelt u hierin mee. Hierdoor kunnen de lijfrente-uitkeringen stijgen zonder dat u hiervoor extra premie betaalt.

Extra informatie

Wij bieden u zekerheid op lange termijn. Hiervoor kan het nodig zijn dat wij de winst niet verdelen maar toevoegen aan het vermogen van de maatschappij. Hierdoor behouden we een sterke financiële positie om in de toekomst aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Winst die eenmaal is verdeeld en heeft geleid tot een verhoging van uw lijfrente-uitkeringen, is gegarandeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Een stijgende uitkering of verhoging van de uitkering door inflatie is niet verzekerd. De bruto lijfrente-uitkeringen kunnen gedurende de looptijd van de verzekering wel toenemen als gevolg van winstbijschrijving. 

Wij stoppen de uitkering als de verzekerde of verzekerden zijn overleden voor de einddatum van een tijdelijke verzekering

Wij stoppen de uitkering als de verzekerde of verzekerden zijn overleden bij een levenslange verzekering.

Waar moet ik op letten?

Overlijdt u (kort) na het afsluiten van de verzekering? Dan stoppen de uitkeringen en vervalt de verzekering. Dan krijgt u soms minder geld dan u ooit overmaakte (koopsom). Dit kunt u voorkomen door een overgang (indien van toepassing) op uw partner mee te verzekeren. 

Let er bij het afsluiten van een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering goed op welk fiscaal regime van toepassing is. U kunt dit nakijken op de oude verzekering van waaruit het lijfrentekapitaal vrij komt. Of raadpleeg een adviseur

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Wij kunnen periodiek toetsen of u in leven bent. Uw nabestaanden moeten uw overlijden zo snel mogelijk melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie in één keer. Dit noemen we een koopsom.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Kiest u voor een levenslange verzekering (zonder einddatum)? Dan stopt de verzekering bij overlijden. Kiest u voor een tijdelijke verzekering (met einddatum)? Dan stopt de verzekering op de einddatum, of bij overlijden vóór deze einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering niet wijzigen of stoppen. Als de uitkering eenmaal is ingegaan, dan loopt deze door volgens de afspraken die u met ons heeft gemaakt.