Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Met dit geld kunnen de nabestaanden (een deel van) de uitvaart betalen.

Wat is verzekerd?

U verzekert een bedrag bij overlijden. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling en indexering.

Voor wie?

U verzekert het leven van uzelf of uw partner. De verzekerde mag op het moment van afsluiten van de verzekering niet ouder zijn dan 65 jaar. 

Extra informatie

U kunt ook een Aanvullende Kinderverzekering afsluiten. Kinderen zijn meeverzekerd als ze jonger zijn dan 21 jaar, tot het gezin van de verzekerde behoren en in Nederland wonen, of ongeboren zijn na een zwangerschap van ten minste 20 weken en tot het gezin van de verzekerde gaan behoren.

Winstdeling

Met uw verzekering heeft u niet alleen de zekerheid van een gegarandeerd verzekerd bedrag. Als er winst te verdelen is, deelt u hierin mee. Hierdoor kan uw verzekerde bedrag stijgen zonder dat u hiervoor extra premie betaalt.

Extra informatie

Wij bieden u zekerheid op lange termijn. Hiervoor kan het nodig zijn dat wij de winst niet verdelen maar toevoegen aan het vermogen van de maatschappij. Hierdoor behouden we een sterke financiële positie om in de toekomst aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Winst die eenmaal is verdeeld en heeft geleid tot een verhoging van uw verzekerde bedrag, is gegarandeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Wij keren niet of minder uit als de verzekerde overlijdt door zelfdoding binnen 2 jaar na de ingangsdatum of verhoging van het verzekerde bedrag, door een vliegtuigongeval dat de verzekerde is overkomen als invlieger, proefvlieger of vlieginstructeur, tijdens of ten gevolge van deelname aan een niet-Nederlandse krijgsdienst of door terrorisme.

Waar moet ik op letten?

Deze verzekering telt onder voorwaarden en tot een wettelijk bepaald maximum niet mee voor de vermogensrendementsheffing in box 3.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We stellen u vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Soms is aanvullende informatie of een medische keuring nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand of per jaar. Óf u kiest ervoor om de premie in één keer te betalen. Dit laatste noemen we een koopsom. U kunt de premie zelf aan ons betalen of wij incasseren uw premie via een automatische incasso. 

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie wordt.

Indexering

Wij verhogen eenmaal per 3 jaar het verzekerde bedrag. Wij verhogen dan ook de premie die u voor uw verzekering moet betalen. Zo kunnen uw nabestaanden de uitvaart blijven betalen als de uitvaartkosten stijgen. U kunt kiezen of u de verhoging wel of niet wilt.

Extra informatie

Wij stellen geen vragen over de gezondheid van de verzekerde als wij het verzekerde bedrag en de premie verhogen. Als het leven van een gemiddeld Nederlands huishouden niet duurder maar goedkoper is geworden dan verhogen wij het verzekerde bedrag niet.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering altijd stoppen voordat deze tot uitkering komt. U bent dan niet meer verzekerd. Als uw verzekering geen afkoopwaarde heeft, ontvangt u niets. Als uw verzekering afkoopwaarde heeft, betalen wij deze aan u uit.

Extra informatie

Als u de verzekering in de eerste jaren van de looptijd stopt, kan de afkoopwaarde lager zijn dan het bedrag dat u aan premies hebt betaald.