Uitvaartverzekering in geld Wat is wel en niet gedekt door deze uitvaartverzekering in geld?

icon_wat-is-een

Wat is een uitvaartverzekering in geld?

Deze verzekering keert een bedrag uit als u overlijdt. Met dit geld kunnen uw nabestaanden (een deel van) uw uitvaart betalen.
icon_voor-wie

Voor wie?

U verzekert de uitvaart van uzelf of uw partner. De verzekerde mag op het moment van afsluiten van de verzekering niet ouder zijn dan 65 jaar.

Extra informatie

U kunt ook een Aanvullende Kinderverzekering afsluiten. Kinderen zijn meeverzekerd als ze jonger zijn dan 21 jaar, tot het gezin van de verzekerde behoren en in Nederland wonen, of ongeboren zijn na een zwangerschap van ten minste 20 weken en tot het gezin van de verzekerde gaan behoren.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U verzekert een bedrag bij overlijden. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling en indexering.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Wij keren niet of minder uit als de verzekerde overlijdt door zelfdoding binnen 2 jaar na de ingangsdatum of verhoging van het verzekerde bedrag, door een vliegtuigongeval dat de verzekerde is overkomen als invlieger, proefvlieger of vlieginstructeur, tijdens of ten gevolge van deelname aan een niet-Nederlandse krijgsdienst of door terrorisme.
icon_let-op

Let op

Deze verzekering telt onder voorwaarden en tot een wettelijk bepaald maximum niet mee voor de vermogensrendementsheffing in box 3.
icon_speciaal

Extra: winstdeling

Deze verzekering is winstdelend. Van de winst die wij verdelen, gaat 95% naar onze deelnemers met een winstdelende verzekering. Met uw deel van de winst verhogen wij het verzekerde bedrag van uw verzekering. Het verhoogde verzekerde bedrag is ook gegarandeerd.
icon_medisch

Gezondheid

We stellen u vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Soms is aanvullende informatie of een medische keuring nodig.
icon_premie

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie wordt.

Extra informatie

U betaalt de premie per maand of per jaar. Óf u kiest ervoor om de premie in één keer te betalen. Dit laatste noemen we een koopsom.
icon_stijging

Indexering

Wij verhogen eenmaal per 3 jaar het verzekerde bedrag. Wij verhogen dan ook de premie die u voor uw verzekering moet betalen. Zo kunnen je nabestaanden de uitvaart blijven betalen als de uitvaartkosten stijgen. U kunt kiezen of u de verhoging wel of niet wilt.

Extra informatie

Wij stellen geen vragen over de gezondheid van de verzekerde als wij het verzekerde bedrag en de premie verhogen. Als het leven van een gemiddeld Nederlands huishouden niet duurder maar goedkoper is geworden dan verhogen wij het verzekerde bedrag niet.
icon_looptijd

Looptijd

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

U kunt de verzekering stoppen. Dan bent u niet meer verzekerd. Als uw verzekering afkoopwaarde heeft, dan betalen wij deze aan u uit. U kunt ook stoppen met premie betalen. U blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag.

Extra informatie

Als u de verzekering in de eerste jaren van de looptijd stopt, kan de afkoopwaarde lager zijn dan het bedrag dat u aan premies hebt betaald.