Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De OHRA Autoverzekering 'All Risk' vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Bovendien is schade aan uw eigen auto door bijna alle oorzaken verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw auto, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u en uw passagiers naar huis brengen na o.a. een ongeval.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto heeft u recht op de dagwaarde of de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst plus 10%. Wilt u een aanschafwaarde- of nieuwwaarderegeling? Sluit dan het Aanvullend pakket af. De aanschafwaarde- of nieuwwaarderegeling geldt niet voor geïmporteerde auto’s.

Extra informatie

Sommige auto's moeten voldoen aan een bepaalde beveiligingsklasse. Dit krijg je direct te zien bij het aanvragen van je autoverzekering. Is je auto al bij ons verzekerd? Bekijk dan op je polisblad of extra beveiliging noodzakelijk is. 

Keuze: reparatie

Wil je zelf de garage kiezen die de schade aan je auto repareert? Sluit dan de extra dekking Aanvullend Pakket af. Heb je dit niet? En laat je de schade repareren door een hersteller die niet is aangesloten bij de OHRA Reparatieservice? Dan verhogen wij het eigen risico dat op je polisblad staat met € 500,-.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Kosten van ruitreparatie en ruitvervanging worden vergoed.

Extra informatie

Bij ruitreparatie geldt geen eigen risico als u gebruik maakt van de OHRA Reparatieservice (een ruitherstelbedrijf dat OHRA heeft geselecteerd). Wanneer u de ruit laat vervangen door de OHRA Reparatieservice dan betaalt u slechts de helft van uw eigen risico.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal van accessoires uit de auto (inbraak). Afhankelijk van de cataloguswaarde van uw auto gelden beveiligingseisen.

Extra informatie

Losse navigatie apparatuur valt onder de dekking Accessoires. Overige spullen die uit uw auto worden gestolen, worden niet vergoed door de autoverzekering. Hiervoor kunt u terecht bij uw inboedelverzekeraar.

Schade aan eigen auto

Schade door elk ander 'van buiten komend onheil', zoals een aanrijding of vandalisme, is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Met deze dekking krijgt u hulp bij pech in heel Nederland, ook in uw eigen woonplaats.

Gezinsvoertuigregeling

Koopt u een extra auto? Dan start u vaak weer met nul schadevrije jaren. Met de OHRA Gezinsvoertuigregeling kunt u dezelfde no-claimkorting krijgen voor uw tweede (en volgende) auto als u al heeft op uw eerste. De OHRA Gezinsvoertuigregeling geldt ook in combinatie met een motor.

Keuze: Aanvullend pakket

Het Aanvullend pakket bestaat uit de aanschafwaarde- of nieuwwaarderegeling, vrije keuze van garage voor schadeherstel en accessoires zijn standaard meeverzekerd tot € 3.500,-

Extra informatie

De aanschaf- en nieuwwaarderegeling geldt niet voor geïmporteerde auto's.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de bestuurder een schade opzettelijk veroorzaakt of geen geldig rijbewijs had, bent u niet verzekerd. Dat geldt ook als de bestuurder onder invloed is van alcohol/drugs/medicijnen is of om een andere reden niet in staat is om verantwoord te rijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de All Risk dekking. U kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schade Inzittenden of Ongevallen Inzittenden.

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen auto. U kiest zelf de hoogte van uw eigen risico. De mogelijkheden zijn: € 0,- , € 150,-, € 300,-, of € 450,-. Op uw polis en in Mijn OHRA vindt u uw eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent. Dat is in ieder geval in alle Europese landen en in onder andere Marokko en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie per maand en via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 82%). Claimt u een schade die niet verhaalbaar is op een tegenpartij? Dan valt u in de meeste gevallen terug in korting, of betaalt u een toeslag. 

Extra informatie

Schades die verzekerd zijn onder de modules Brand, Storm en Natuur, Diefstal en Ruit hebben geen invloed op uw no-claimkorting of schadevrije jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via 'Mijn OHRA' opzeggen.