Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De OHRA Caravanverzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan, vouwcaravan of vouwwagen. U kiest zelf of u ook uw inventaris, voortent en/ of aanbouw mee wilt verzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere wegslepen, vervangende caravan, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte, stallingskosten en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Als eerste eigenaar en gebruiker van een nieuwe caravan/vouwwagen krijgt u bij total loss of diefstal 5 jaar lang de nieuwwaarde vergoed. Bij een tweedehands caravan ontvangt u de dagwaarde. Diefstal is alleen verzekerd als de caravan op slot staat (SCM goedgekeurde wielklem of disselslot).

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan/vouwwagen. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond. Bij diefstal moet u kunnen aantonen dat het disselslot geplaatst of slot gemonteerd was. Staat uw caravan/vouwwagen op een camping of in de stalling? Dan is deze beveiliging niet verplicht.

Reparatie

Bij schade kiest u zelf welke reparateur de reparatie uitvoert.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: inboedel

U kunt de inventaris van de caravan, zoals servies, beddengoed en beeld- en geluidsapparaatuur die in de caravan hoort, meeverzekeren. Diefstal is alleen verzekerd als er braakschade aan de buitenkant van de caravan is.

Extra informatie

De vergoeding voor uw inventaris op basis van dagwaarde. Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat, ook al zijn uw spullen meer waard.

Inventaris is alleen verzekerd als u daarvan de eigenaar bent. En deze inventaris op het moment van de gebeurtenis in de caravan, voortent of aanbouw was.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’ kunt u meeverzekeren.

Verhuur aan derden

Een stacaravan mag u verhuren, maar niet langer dan 4 weken per jaar. Verhuur van een toercaravan en vouwwagen is niet toegestaan.

Wat is niet verzekerd?

  • We vergoeden geen schade door opzet, bij rijden zonder geldig rijbewijs en door misbruik van alcohol of drugs. Of schade door slijtage, vocht, ongedierte, weers- en temperatuurinvloeden en andere langzaam werkende invloeden. Of als u de caravan niet recreatief gebruikt, of als u in de caravan woont.

Pechhulp

Pechhulp voor uw (vouw)caravan kunt u niet meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het verhuren van uw caravan is niet gedekt onder de verzekering. Een uitzondering geldt voor een stacaravan. Deze mag u maximaal vier weken per jaar verhuren.  

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 90,- per gebeurtenis.

Stallen

De caravan is verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling.

Standplaats in het buitenland of langer dan 6 maanden naar het buitenland

Een stacaravan is verzekerd op een vaste standplaats in Nederland. En buiten Nederland, maar binnen 100 kilometer van de grens met Nederland. Bel OHRA als u langer dan 6 maanden met uw caravan naar het buitenland gaat.

Voldoende onderhoud

U bent alleen verzekerd als u uw caravan goed genoeg heeft onderhouden. U heeft uw caravan in ieder geval goed genoeg onderhouden als uw caravan niet langer dan twee jaar geleden een onderhoudsbeurt heeft gehad bij een BOVAG- of FOCWA-caravanbedrijf.

Waar ben ik gedekt?

Voor een toercaravan en vouwwagen vindt u op de Groene Kaart van het motorrijtuig dat de caravan trekt, in welke landen u verzekerd bent. Is een land doorgestreept op de Groene Kaart, dan bent u daar niet verzekerd. Een stacaravan is verzekerd op een vaste standplaats in Nederland. En buiten Nederland, maar binnen 100 kilometer van de grens met Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook kunnen wij de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via 'mijn OHRA' opzeggen.