Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De OHRA Motorverzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt ook kiezen voor de dekkingen WA Plus of All Risk. Daarmee zijn ook schades aan de motor zelf verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

U heeft recht op hulp en vergoeding van kosten als u door een schade niet meer met uw motor (inclusief aanhanger of zijspan) kunt rijden. In het buitenland heeft u en/of de bestuurder daarnaast ook recht op hulp als dat komt door een ernstige ziekte of een ongeval.

Extra informatie

Wij verstaan onder ‘schade’ niet alleen een verkeersongeval, maar ook brand, diefstal of een ander plotseling van buiten komend onheil.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal (verzekerd vanaf de WA-plusdekking) en total loss van de motor heeft u recht op de nieuwwaarderegeling totdat de motor 3 jaar oud is. Voor oudere motoren geldt de dagwaarde. Diefstal wordt alleen vergoed als uw motor voldoet aan de beveiligingseisen. Welke eisen voor uw motor gelden, vertellen wij u bij de aanvraag.

Extra informatie

De nieuwwaarderegeling geldt niet voor geïmporteerde motoren. De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De dagwaarde is de waarde vlak voordat de schade ontstond. 

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Deze schades zijn al verzekerd vanaf de WA plus dekking.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak/ koffer van de motor ook. De schade wordt alleen vergoed als uw motor voldoet aan de beveiligingseisen. Welke eisen voor uw motor gelden, vertellen wij u bij de aanvraag. En ze staan vermeld op uw polisblad.

Keuze: schade aan eigen motor

Met de dekking All Risk bent u ook verzekerd voor schade aan uw motor door aanrijding en vandalisme. Ook als de aanrijding uw schuld is.

Keuze: Ongevallen Opzittenden

Als de bestuurder of meerijder blijvend invalide raken of overlijden door een (verkeers)ongeval met uw motor. De dekking geldt bij het rijden, in/op- of uit/afstappen, tanken, pech of als een medeweggebruiker geholpen wordt. U bent ook verzekerd als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Gezinsvoertuigregeling

Heeft u ook een auto? Met de OHRA Gezinsvoertuigregeling kunt u dezelfde no-claimkorting krijgen voor uw motor als u al heeft op uw auto. De auto moet dan wel bij OHRA verzekerd zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de bestuurder een schade opzettelijk veroorzaakt of geen geldig rijbewijs had, bent u niet verzekerd. Dat geldt ook als de bestuurder onder invloed is van alcohol/drugs/medicijnen is of om een andere reden niet in staat is om verantwoord te rijden. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade aan de tegenpartij, moet terugbetalen aan OHRA.

Pechhulp

Pechhulp voor uw motor kunt u bij OHRA niet meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de dekking van de Motorverzekering. U kunt deze schade verzekeren met de module Ongevallen Opzittenden.

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico van € 135,- bij schade aan uw eigen motor. Kiest u voor een eigen risico van € 450,-? Dan krijgt u korting op uw premie.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent. Dat is in ieder geval in alle Europese landen en in onder andere Marokko en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie per maand via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Claimt u een schade? Dan valt u meestal terug in korting, of betaalt u een toeslag.

Extra informatie

Schades die verzekerd zijn onder de modules Brand, Storm en Natuur, Diefstal en Ruit hebben geen invloed op uw no-claimkorting of schadevrije jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via 'mijn OHRA' opzeggen.