Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De extra dekkingen Ongevallenverzekering inzittenden bij de OHRA Autoverzekering en de Ongevallenverzekering opzittenden bij OHRA Motorverzekering keren eenmalig een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval met het motorvoertuig. De hoogte van de uitkering is dus niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u of uw passagiers blijvend invalide raken of overlijden door een (verkeers)ongeval met uw voertuig. De dekking geldt bij het rijden, in/op- of uit/afstappen, tanken, pech of als een medeweggebruiker geholpen wordt. U bent ook verzekerd als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

De erfgenamen ontvangen een bedrag als u of uw passagiers overlijden. De hoogte van de uitkering bij overlijden is bij de OHRA Autoverzekering € 25.000. En bij de OHRA Motorverzekering € 5.000, € 7.500 of € 12.500, afhankelijk van het bedrag dat u kiest als u de verzekering afsluit.

Extra informatie

Deze bedragen gelden per verzekerde inzittende.

Invaliditeit

De uitkering bij blijvende invaliditeit hangt af van de mate waarin u of uw passagiers invalide zijn geworden. Het bedrag dat wij maximaal vergoeden als u voor 100% blijvend invalide bent is bij de OHRA Autoverzekering € 75.000. En bij de OHRA Motorverzekering € 10.000, € 15.000 of € 25.000, afhankelijk van het bedrag dat u kiest als u de verzekering afsluit.

Extra informatie

Deze bedragen gelden per verzekerde in- of opzittende.

Ruime dekking

Onder een ongeval verstaat OHRA bijvoorbeeld ook een vergiftiging, verstikking of oververhitting en onderkoeling. Ook zijn blijvende klachten aan de halswervelkolom (whiplash) door een aanrijding verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. En bij misbruik van alcohol of drugs. Of bij letsel ontstaan tijdens racen.

Schade aan de auto

Schade aan de auto/ motor is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto of op de motor is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bent u tijdelijk invalide, dan ontvangt u geen uitkering.

Extra informatie

U breekt bijvoorbeeld uw arm door een ongeval maar uw arm herstelt volledig.

Meer inzittenden dan zitplaatsen

Waren er op het moment van het ongeval meer in-/opzittenden dan volgens de wet is toegestaan? Dan kijken wij naar de verhouding tussen het aantal toegestane zitplaatsen en het aantal in-/opzittenden. Iedere verzekerde die daar recht op heeft, ontvangt een uitkering in die verhouding.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in alle landen waar ook uw auto- of motorverzekering geldig is. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop vindt u precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden. Na een ongeval met letsel of een overlijden moet u of zich houden aan de regels in onze voorwaarden. U moet zich bijvoorbeeld bij letsel laten behandelen door een arts. En u moet zich daarbij zo gedragen dat dit goed is voor uw herstel.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via ´Mijn OHRA´ opzeggen.