Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij uw OHRA Autoverzekering kunt u de extra dekking Pechhulp Nederland afsluiten. Deze biedt hulp bij pech met uw auto in Nederland. Niet alleen onderweg, maar ook bij u thuis.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u door een mechanische of elektronische storing niet meer met uw auto kunt rijden. We vergoeden noodreparaties, slepen naar de garage en vervangend vervoer.

Vervangend vervoer

Kan uw auto niet binnen 24 uur gerepareerd worden? Dan heeft u maximaal drie werkdagen recht op een vervangende auto.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt nooit hulp als u al voordat u op reis ging kon verwachten dat u tijdens de reis hulp nodig zou hebben. Dat geldt ook als u al eerder hulp heeft gekregen voor dezelfde storing en u deze niet deskundig heeft laten herstellen.

Pech in het buitenland

De extra dekking Pechhulp Nederland biedt geen dekking in het buitenland.

Ongeval of gewone reparatie

Een storing aan uw auto door een ongeval is niet verzekerd. Ook een gewone reparatie, die niet tot uitval van de auto leidt en op een ander moment bij een garage afgesproken kan worden, is niet verzekerd.

Geen APK-goedkeuring of slecht onderhoud

U krijgt nooit pechhulp als uw auto niet apk-goedgekeurd was toen de mechanische of elektronische storing ontstond. Dat geldt ook als u uw auto slecht heeft onderhouden of heeft overbelast, en de storing hier het gevolg van is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Neem bij pech altijd eerst contact op met de OHRA Hulpdienst. Schakel dus niet zelf hulp in.

Waar ben ik gedekt?

Met deze extra dekking krijgt u hulp bij pech in heel Nederland, ook in uw eigen woonplaats.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie per maand via automatische incasso.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via ´Mijn OHRA´ opzeggen.