Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij uw OHRA Autoverzekering kunt u de Extra dekking Schade Inzittenden afsluiten. Deze verzekering vergoedt na een ongeval letselschade van de bestuurder en inzittenden en schade aan spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.

Wat is verzekerd?

U en uw passagiers zijn verzekerd voor schade door een (verkeers)ongeval met uw auto. Ook schade aan spullen in de auto is verzekerd. U bent ook verzekerd als u in of uit stapt, onderweg hulp verleent aan een medeweggebruiker of een noodreparatie aan uw auto uitvoert, als u tankt of als u de ruiten van uw auto schoonmaakt.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt de bestuurder of passagier tijdelijk of blijvend invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade door inkomstenderving, kosten voor huishoudelijke hulp of aanpassingen in het huis of op de werkplek.

Materiële schade

We vergoeden schade aan bagage, kleding of andere spullen in de auto. Zowel van de bestuurder als van de passagiers.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Uitkering bij invaliditeit

Als basis voor de uitkering gebruiken wij de omvang van de schade.

Smartengeld

Standaard meeverzekerd.

Aansprakelijkheid niet relevant

U bent verzekerd ongeacht wie aansprakelijk is voor de schade. Dus ook als u zelf de schade heeft veroorzaakt.

Schade aan spullen in de auto

Bij een ongeval vergoeden schade aan bagage, kleding of andere zaken in de auto. Zowel van de bestuurder als van de inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of rijdt onder invloed, bij verhuur van de auto en tijdens wedstrijden.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques en creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Had de bestuurder of een passagier geen veiligheidsgordel om? Dan verminderen wij de schadevergoeding in de mate waarin dat invloed heeft op het letsel.

Maximale vergoeding

We vergoeden de werkelijke schade van de bestuurder en passagiers door een ongeval tot een maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis. Dit bedrag geldt voor de bestuurder en passagiers samen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in alle landen waar uw autoverzekering ook geldig is. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop vindt u precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden. Na een ongeval met letsel of een overlijden moet u zich houden aan de regels in onze voorwaarden. U moet zich bijvoorbeeld bij letsel laten behandelen door een arts. En u moet zich daarbij zo gedragen dat dit goed is voor uw herstel.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie per maand en via automatische incasso

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook kunnen wij de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via ´Mijn OHRA´ opzeggen.