Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij de OHRA Auto- en Motorverzekering kunt de Extra dekking Rechtsbijstand Motorrijtuig afsluiten. Hiermee krijgt u juridische hulp van DAS Rechtsbijstand na een verkeersongeluk met de verzekerde auto of motor, als u strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat in u in het verkeer heeft gedaan, en bij conflicten over contracten over die auto of motor.

Wat is verzekerd?

De bestuurder en de passagiers zijn verzekerd voor conflicten over schade en persoonlijk letsel door een verkeersongeval. De eigenaar van het voertuig is ook verzekerd voor conflicten over contracten die over de auto of motor gaan. Bijvoorbeeld aan- en verkoop, onderhoud, reparatie en verzekering.

 

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als er voor uw conflict een procedure gevoerd moet worden, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Wilt u uw eigen rechtshulpverlener kiezen in plaats van de hulp van een DAS jurist? Dan zijn er polisvoorwaarden waar u zich vooraf aan moet houden.

Extra informatie

Is het voor de procedure niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een eigen rechtshulpverlener in plaats van de jurist van DAS? Dan worden de behandelkosten voor die procedure vergoed tot maximaal € 7.500. En moet u een eigen risico van € 250 betalen.

Schade in het verkeer

U krijgt juridische hulp als u door een verkeersongeval met de auto of motor materiële schade heeft. En u die schade wilt verhalen op iemand anders die daarvoor aansprakelijk is. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of motor, uw kleding of aan uw spullen in of op uw auto of motor.  

Letselschade

U krijgt juridische hulp als u door een verkeersongeval met de auto of motor letselschade heeft. En u uw letselschade wilt verhalen op iemand anders die daarvoor aansprakelijk is. Bijvoorbeeld schade doordat u niet meer kunt werken.

Conflicten over contracten

U krijgt juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van uw auto of motor. Of over de verzekering van uw auto of motor.

Extra informatie

U moet uw tweedehands motorrijtuig wel met schriftelijke garantie gekocht hebben bij een merkdealer, BOVAG of FOCWA-bedrijf.

Strafzaken in het verkeer

U krijgt juridische hulp als u met uw auto of motor aan het verkeer deelnam en daarvoor strafrechtelijk vervolgd wordt.

Wachttijd

U krijgt geen hulp als het conflict ontstaat binnen drie maanden nadat u de extra dekking Rechtsbijstand Motorrijtuig hebt verzekerd. Tenzij u het conflict niet kon verwachten, dan krijgt u wel hulp. Bijvoorbeeld een verkeersongeval.

Extra informatie

De wachttijd geldt ook niet als u uw rechtsbijstandverzekering oversluit naar OHRA. En u met die verzekering ook verzekerd was voor het conflict.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict opzettelijk heeft veroorzaakt, als het conflict al bestond voor u de verzekering afsloot, als het om een zakelijk conflict gaat, als u het conflict kon voorkomen zonder dat dat voor u nadelig zou zijn, of als u het conflict bewust heeft veroorzaakt om er een voordeel mee te krijgen dat u anders niet had gehad.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het bedrag waarover uw conflict gaat moet minimaal € 225,- zijn. Als het bedrag lager is, neemt DAS het conflict niet in behandeling.

Externe kosten

Externe kosten bij geschillen over contracten over uw auto of motor worden vergoed tot € 12.500. Externe kosten bij schade en letsel in het verkeer en bij strafzaken worden onbeperkt vergoed.

Extra informatie

Externe kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van een rechtshulpverlener die niet in dienst is van DAS, griffierecht, kosten van getuigen en kosten van deskundigen.

Waar ben ik gedekt?

Voor verkeersongevallen, geschillen over slepen, reparatie en vervoer, en strafzaken in het verkeer bent u verzekerd in alle landen waar ook uw auto- of motorverzekering geldig is. Op de Groene Kaart van uw auto of motor staan deze landen vermeld. Voor conflicten over aan- en verkoop, onderhoud en verzekering bent u verzekerd in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij DAS voordat u andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. U moet ook zo goed mogelijk samenwerken met DAS. Ook mag u niet bewust onjuiste informatie geven aan DAS.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie per maand en via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via 'mijn OHRA' uw verzekering opzeggen.