Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De OHRA Autoverzekering met de dekking WA is verplicht indien u een auto bezit. Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw auto, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u en uw passagiers naar huis brengen na o.a. een ongeval.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Met deze dekking krijgt u hulp bij pech in heel Nederland. Ook in uw eigen woonplaats.

Gezinsvoertuigenregeling

Koopt u een extra auto? Dan start u vaak weer met nul schadevrije jaren. Met de OHRA gezinsautoregeling kunt u veelal uw opgebouwde no-claimkorting ook gebruiken voor uw extra auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade aan de tegenpartij moet terugbetalen aan OHRA.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij verplicht door de wet om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade kunnen wij dan later verhalen op u.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de WA dekking. U kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schade Inzittenden of Ongevallen Inzittenden.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent. Dat is in ieder geval in alle Europese landen en, onder andere, Marokko en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie per maand via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u extra premiekorting krijgen (tot een maximum van 82%). Claimt u een schade? Dan valt u in de meeste gevallen terug in korting of betaalt u een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via ´Mijn OHRA´ opzeggen.