Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht indien u een auto bezit. Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor uw auto.

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden wij niet meer dan € 7.500.000,- per gebeurtenis. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we per gebeurtenis maximaal € 2.500.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan, of repatriëring. 

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u en de andere inzittenden naar huis brengen na een ongeval.

Keuze: pechhulp

Met de extra dekking Pechhulp Nederland krijgt u hulp bij pech in heel Nederland. Ook in uw eigen woonplaats.

Keuze: Ongevallen inzittenden en/of Schade inzittenden

De extra dekking Ongevallen inzittenden keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de bestuurder of inzittenden door een ongeval met uw auto.

De extra dekking Schade inzittenden vergoedt na een ongeval letselschade van de bestuurder, inzittenden, uw hond of kat en schade aan spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.

Extra informatie

De maximale uitkering op de dekking Ongevallen inzittenden is € 25.000,- bij overlijden en € 75.000,- bij blijvende invaliditeit. 

De maximale uitkering op de dekking Schade inzittenden is € 1.000.000,- per gebeurtenis. Dit bedrag geldt voor de bestuurder en andere inzittenden samen. De maximale uitkering voor uw hond of kat is € 500,- per huisdier per gebeurtenis.

Keuze: Rechtsbijstand

Met de Rechtsbijstandsverzekering motorrijtuigen bent u verzekerd van hulp bij juridische conflicten na een verkeersongeluk met de verzekerde auto, als u strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat in u in het verkeer heeft gedaan, of bij conflicten over contracten over die auto. De juridische hulp wordt verleend door DAS Rechtsbijstand.

Extra informatie

Het bedrag waarover uw conflict gaat moet minimaal € 225,- zijn. Als het bedrag lager is, neemt DAS Rechtsbijstand het conflict niet in behandeling.

Wat is niet verzekerd?

Diefstal of total loss

U bent niet verzekerd voor diefstal of total loss.

Reparatie

U bent niet verzekerd voor reparatiekosten.

Schade door brand en natuur

U bent niet verzekerd voor schade door brand en natuur.

Ruitschade

U bent niet verzekerd voor ruitschade.

Inbraak

U bent niet verzekerd voor inbraakschade.

Schade aan eigen auto

U bent niet verzekerd voor schade aan uw eigen auto.

Vandalisme

U bent niet verzekerd voor vandalismeschade.

Opzet of goedvinden

Er is geen dekking voor schade die ontstaat doordat u opzettelijk tegen een persoon of zaak (in strijd met het recht) iets heeft gedaan of nagelaten. Ook als u het goed vond dat de schade werd veroorzaakt, is die schade niet verzekerd.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

U bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens het verhuren van uw auto, of wanneer u uw auto gebruikt voor vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de WA dekking. U kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schade Inzittenden of Ongevallen Inzittenden.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van uw gegevens of in het gebruik van uw auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf per maand en via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u extra premiekorting krijgen (tot een maximum van 82%). Claimt u een schade? Dan valt u in de meeste gevallen terug in korting of betaalt u een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via 'MijnOHRA' of per telefoon op nummer 026 205 22 96.

Extra informatie

Bij het stopzetten van de autoverzekering hoeft u ons geen vrijwaringsbewijs te sturen. Het kan zijn dat u tijdelijk geen auto hebt. In dat geval hoeft u niet gelijk uw autoverzekering op te zeggen, want u kunt hem ook tijdelijk stopzetten.