Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA plus (ook wel beperkt casco genoemd) vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Daarnaast is in sommige gevallen ook schade aan uw eigen auto verzekerd. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, ruitbreuk, hagel, storm of een aanrijding met een dier.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor uw auto.

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden wij niet meer dan € 7.500.000,- per gebeurtenis. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we per gebeurtenis maximaal € 2.500.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan, of repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u en uw passagiers naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto vergoeden wij de dagwaarde of de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst plus 10% van uw auto. 

Extra informatie

Wanneer u de dekking 'Aanvullend pakket' afsluit heeft u bij auto's die bij aankoop jonger dan 1 jaar en bij diefstal of total loss jonger dan 3 jaar zijn recht op de nieuwwaarderegeling. Is uw auto bij aankoop tussen de 1 en 5 jaar oud? Dan heeft u met de dekking Aanvullend pakket vanaf dat moment 3 jaar lang bij diefstal of total loss recht op de aanschafwaarderegeling.

Keuze: reparatie

Laat een gedekte schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. U kunt dan direct een afspraak maken voor herstel en krijgt bovendien gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode. Heeft u een eigen risico? Dan rekent u alleen het eigen risico af bij het schadeherstelbedrijf. 

Extra informatie

Wilt u de schade niet herstellen via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk, of wilt u de schade niet herstellen? Dan verhogen wij het eigen risico dat u zelf heeft gekozen met € 500,-. 

Heeft u de extra dekking Aanvullend pakket afgesloten? Dan verhogen wij uw eigen risico niet. 

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, blikseminslag, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie- en vervanging vergoed via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Kan uw ruit gerepareerd worden? Dan betaalt u geen eigen risico. Kan de ruit niet meer gerepareerd worden en moet deze dus vervangen worden? Dan krijgt u 50% korting op het eigen risico dat u heeft gekozen.

Extra informatie

Laat u uw ruit niet repareren of herstellen via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk? Dan betaalt u bij zowel reparatie als vervanging van uw ruit het volledige eigen risico dat u heeft gekozen.

Inbraak

Schade aan uw auto door (een poging) tot inbraak of diefstal van onderdelen is verzekerd. Afhankelijk van de cataloguswaarde van uw auto gelden beveiligingseisen. 

Keuze: pechhulp

Met de extra dekking Pechhulp Nederland krijgt u hulp bij pech in heel Nederland. Ook in uw eigen woonplaats.

Keuze: Aanvullend pakket

Met de extra dekking Aanvullend pakket heeft u standaard een vrije garagekeuze voor het herstel van uw auto, zonder dat er een verhoogd eigen risico in rekening wordt gebracht. Daarnaast zit in dit pakket de aanschafwaarde- en nieuwwaarderegeling, en zijn accessoires standaard meeverzekerd tot € 3.500,- (audiovisuele- en telecommunicatieapparatuur tot € 1.500,- bij diefstal)

Extra informatie

De aanschaf- en nieuwwaarderegeling geldt niet voor geïmporteerde auto's.

Keuze: Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden

De extra dekking Ongevallen inzittenden keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de bestuurder of inzittenden door een ongeval met uw auto.

De extra dekking Schade inzittenden vergoedt na een ongeval letselschade van de bestuurder en inzittenden en schade aan spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.

Extra informatie

De maximale uitkering op de dekking Ongevallen inzittenden is € 25.000,- bij overlijden en € 75.000,- bij blijvende invaliditeit. 

De maximale uitkering op de dekking Schade inzittenden is € 1.000.000,- per gebeurtenis. Dit bedrag geldt voor de bestuurder en andere inzittenden samen.

Keuze: Rechtsbijstand

Met de Rechtsbijstandsverzekering motorrijtuigen bent u verzekerd van hulp bij juridische conflicten na een verkeersongeluk met de verzekerde auto, als u strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat in u in het verkeer heeft gedaan, of bij conflicten over contracten over die auto. De juridische hulp wordt verleend door DAS Rechtsbijstand.

Extra informatie

Het bedrag waarover uw conflict gaat moet minimaal € 225,- zijn. Als het bedrag lager is, neemt DAS Rechtsbijstand het conflict niet in behandeling.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd.

Andere schade aan eigen auto

Schade door een ander 'van buiten komend onheil' zoals een aanrijding is niet verzekerd.

Vandalisme

U bent niet verzekerd voor vandalismeschade.

Opzet of goedvinden

Er is geen dekking voor schade die ontstaat doordat u opzettelijk tegen een persoon of zaak (in strijd met het recht) iets heeft gedaan of nagelaten. Ook als u het goed vond dat de schade werd veroorzaakt, is die schade niet verzekerd.

Wat is nog meer niet verzekerd?

U bent niet verzekerd als de schade is veroorzaakt tijdens het verhuren van uw auto, of wanneer u uw auto gebruikt voor vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de WA Plus dekking. U kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schade Inzittenden of Ongevallen Inzittenden.

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen auto. U kiest zelf de hoogte van uw eigen risico. De mogelijkheden zijn: € 0,- , € 150,-, € 300,-, of € 450,-. Op uw polisblad en in Mijn OHRA vindt u uw eigen risico.

Extra informatie

Maakt u geen gebruik van een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk en heeft u niet de dekking 'Aanvullend pakket' afgesloten? Dan verhogen wij uw eigen risico wat op uw polisblad staat met € 500,-.

Laat u uw ruit niet repareren of herstellen via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk? Dan betaalt u bij zowel reparatie als vervanging van uw ruit het volledige eigen risico dat u heeft gekozen.

Beveiligingseisen

Sommige auto's moeten voldoen aan een bepaalde beveiligingsklasse om verzekerd te zijn tegen inbraak of diefstal. Dit krijgt u direct te zien bij het aanvragen van uw autoverzekering. Is uw auto al bij ons verzekerd? Bekijkt u dan op uw polisblad of extra beveiliging noodzakelijk is.

Accessoires

Accessoires zijn niet standaard meeverzekerd op uw autoverzekering. 

Wilt u accessoires verzekeren, dan kunt u de dekking Aanvullend pakket afsluiten. Uw accessoires zijn dan verzekerd tot € 3.500,- per gebeurtenis (audiovisuele- en telecommunicatieapparatuur tot € 1.500,- per gebeurtenis).

Extra informatie

Onder accessoires verstaan wij onderdelen en voorwerpen van uw auto die niet door de fabriek zijn ingebouwd of aangebracht maar later.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van uw gegevens of in het gebruik van uw auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf per maand en via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 82%). Claimt u een schade? Dan valt u in de meeste gevallen terug in korting, of betaalt u een toeslag.

Extra informatie

Schades die verzekerd zijn onder de modules Brand, Storm en Natuur, Diefstal en Ruit hebben geen invloed op uw no-claimkorting of schadevrije jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via 'MijnOHRA' of per telefoon op nummer 026 205 22 96.