Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de OHRA Doorlopende reisverzekering bent u verzekerd als er tijdens uw reis iets onverwachts gebeurt. Afsluiten kan als alleenstaande, alleenstaande met kind(eren), gezin zonder kinderen of als gezin met kind(eren). U kiest voor reizen binnen Europa of in de hele wereld. Ook kunt u kiezen uit een maximale reisduur van 45, 90, 180 of 365 dagen.

Wat is verzekerd?

Met de OHRA Doorlopende Reisverzekering ben je het hele jaar verzekerd voor reizen met een recreatieve bestemming.

Bagage

Uw bagage en reisdocumenten zijn verzekerd tegen beschadiging, diefstal en verlies. U kiest zelf tot welk bedrag u per persoon maximaal verzekerd wilt zijn: € 1.250,-, € 2.500,- of  € 5.000,- per persoon. Tot 1 jaar ouderdom van uw bagage ontvangt u nieuwwaarde. Is uw bagage ouder dan 1 jaar?  Dan hanteren wij een afschrijvinstabel.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Met dagwaarde bedoelen wij de waarde van de beschadigde spullen vlak voordat de schade ontstond. Voor sommige bagage, zoals brillen, smartphones, tablets en computerapparatuur, geldt een maximaal uitkeringsbedrag.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Gaat u skieen, snowboarden, langlaufen? Met de extra dekking Wintersport bent u dan met de Basisdekking en de andere door u gekozen extra dekkingen verzekerd bij schade door dit soort wintersporten. Ook schade aan uw eigen/gehuurde materiaal wordt vergoed. Medische kosten zijn verzekerd als u ook kiest voor de extra dekking Geneeskundige kosten.

Extra informatie

De extra dekking Geneeskundige kosten vergoedt kosten als gevolg van een ongeval die uw Basis Zorgverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Keuze: pech op reis

Bij de extra dekking Hulpverlening Motorrijtuig krijgt u bij o.a. een ongeval of pech in het buitenland steun van de OHRA Hulpdienst. Zij zorgen voor wegslepen en reparatie. Is reparatie binnen 2 werkdagen niet mogelijk? Dan zorgt de OHRA hulpdienst voor vervangend vervoer en/of vervoer van inzittenden en motorrijtuig naar Nederland.

Extra informatie

De OHRA hulpdienst helpt ook met vervoer indien de bestuurder uitvalt door ziekte of ongeval en er niemand is om het motorrijtuig te besturen.

 

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag per verzekerde per gebeurtenis is:

▪ € 25.000,- bij overlijden;

▪ € 75.000,- bij blijvende invalidite

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze extra dekking Annulering de (boekings)kosten die u al maakte en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding. Bij deze extra dekking is de maximale vergoeding € 1.500,- per persoon.

Extra informatie

Is uw reis duurder? Dan kunt u het hogere bedrage apart verzekeren met de OHRA Kortlopende Annuleringsverzekering. 

Negatief reisadvies

In geval van een negatief reisadvies bent u beperkt verzekerd. Lees ook de tekst bij 'Zijn er dekkingsbeperkingen?'

Keuze: Annuleringsdekking

U kunt ook kiezen voor een doorlopende annuleringsdekking tot € 1.500,- per persoon. Is uw reis duurder? Dan kunt u een extra tijdelijke annulering afsluiten.

Keuze: Geneeskundige kosten

Bij de dekking Geneeskundige kosten worden de medische kosten, aanvullend op uw zorgverzekering, vergoed. Ook een eventueel eigen risico dat door uw zorgverzekering wordt gerekend voor medische kosten in het buitenland, wordt vergoed.

Aansprakelijkheid

U bent tot maximaal € 1.250,- per gebeurtenis verzekerd voor schade aan het logiesverblijf dat u huurt of de inventaris ervan. U moet dan wel aansprakelijk voor deze schade zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u fraude pleegt. Reist u voor uw werk? Ook dan vergoeden wij de schade niet.

Medisch

Medische kosten die u kon voorzien voor u op reis ging zijn niet verzekerd.

Risicovolle sporten

Schade die ontstaat tijdens het beoefenen van risicovolle sporten is niet verzekerd.

Extra informatie

Risicovolle sporten zijn:
1 abseilen, bergklimmen. Wél verzekerd is een tocht die gaat langs gebaande paden, die begaanbaar zijn voor ongeoefenden;

2. rafting, canyoning en kitesurfen;

3. parachutespringen, parasailen, deltavliegen, hanggliding, ultralight vliegen, bungeejumpen;

4. gevechtssporten, gemotoriseerde snelheidswedstrijden, paardenwedstrijden en sport als (neven)beroep.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade. Als uw schade te maken heeft met onvoorzichtig gedrag van uzelf, wordt schade niet altijd (geheel) vergoed.

Eigen risico

Alleen bij de Basisdekking geldt voor reisbagage een eigen risico van € 70,- per gebeurtenis. Het eigen risico geldt niet voor aanschaf van vervangende kleding en vervangende toiletartikelen.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis beperkt verzekerd. De OHRA Hulpdienst moet namelijk hulp in redelijkheid kunnen uitvoeren. Hulp mag dus niet onmogelijk zijn door bijvoorbeeld oorlogsomstandigheden, onlusten, oproer of een natuurramp.

Diverse beperkingen

Bij alle onderdelen van de OHRA Doorlopende reisverzekering gelden bij specifieke situaties beperkingen in de dekking. Lees daarom altijd de voorwaarden om daarvan een goed beeld te krijgen.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Extra informatie

Europa betekent: alle Europese landen inclusief de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden. U belt bij schade altijd zo snel mogelijk de OHRA Hulpdienst. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw gezinsituatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als uw verzekering een jaar heeft gelopen, kunt u uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via ´Mijn OHRA´ opzeggen.