Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De OHRA Inboedelverzekering All Risk vergoedt schade aan uw eigen spullen in uw huis. Als de schade verzekerd is en gerepareerd kan worden, zorgt OHRA voor herstel.

Wat is verzekerd?

Uw spullen in uw huis zijn verzekerd. In uw tuin of op uw balkon zijn o.a. tuinmeubelen en wasgoed verzekerd. Oorzaak van een verzekerde schade kan zijn brand, inbraak, waterleidingbreuk, storm en blikseminslag . Met de dekking All Risk is uw inboedel ook verzekerd voor schade door elk ander 'van buiten komend onheil'. Bijvoorbeeld een slag, stoot of val.

Verzekerd bedrag

OHRA geeft garantie tegen onderverzekering. De meeste spullen zijn met deze waardegarantie onbeperkt verzekerd. Dat betekent dat je bij schade meestal de nieuwwaarde krijgt vergoed. Zijn je spullen minder waard dan 40% van nieuwwaarde? Dan krijg je de dagwaarde uitgekeerd. Om de waarde van je spullen te bepalen, gebruiken we een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Voor kostbare zaken gelden bij diefstal en vandalisme maximaal verzekerde bedragen:
* lijfsieraden: € 6.000
* audiovisuele- en computerapparatuur: € 15.000
* kunst & antiek: € 15.000
* muziek- en foto-/videoapparatuur: € 15.000
* bijzondere verzamelingen: € 15.000

Wilt u hogere bedragen verzekeren? Voor sieraden, kunst & antiek en instrumenten kunt u bij OHRA een Kostbaarhedenverzekering afsluiten.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door OHRA vergoed.

Extra informatie

Zijn de kosten van uw contra-expert hoger dan de kosten van de expert die OHRA inschakelt? Dan betalen wij het deel dat hoger is alleen voor zover de totale hoogte van die kosten redelijk is in verhouding tot het schadebedrag. Dit betekent dat als uw contra-expert kosten heeft gemaakt die niet redelijk zijn, wij die kosten niet betalen.

Sieraden

Sieraden zijn in geval van diefstal en vandalisme tot maximaal € 6.000,- verzekerd. Met de OHRA Kostbaarhedenverzekering zijn ook hogere bedragen te verzekeren.

Extra informatie

Met een kostbaarhedenverzekering zijn uw sieraden dan ook buiten het huis én in het buitenland verzekerd.

(Audio-) apparatuur

Audioapparatuur is in geval van diefstal en vandalisme verzekerd tot een maximum bedrag van € 15.000,-.

Keuze: spullen buiten huis

Met deze aanvullende dekking zijn uw spullen ook buiten uw huis verzekerd tegen beschadiging, diefstal en verlies. Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De dekking Buiten het huis kunt u alleen samen met de OHRA Inboedelverzekering verzekeren.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten door uw eigen schuld is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld schade aan de TV die u tijdens het stofzuigen omstoot.

Waardegarantie en korting bij beveiliging

Waardegarantie betekent dat we altijd het hele schadebedrag vergoeden bij een verzekerde schade. Zo bent u nooit onderverzekerd. Met een goed beveiligde woning krijgt u 15 procent korting op de premie van uw inboedelverzekering.

Service bij schade

Als de schade verzekerd is en gerepareerd kan worden, zorgt OHRA voor het herstel. Bijvoorbeeld door uw laminaatvloer, tapijt of meubels te repareren of te vervangen. Dat gebeurt goed en snel en op een moment dat het u uitkomt. U hoeft geen geld voor te schieten. OHRA rekent met de reparateur af. En een eventueel eigen risico wordt gehalveerd.

Keuze: Glas

Schade aan de ruiten van uw woning door breuk is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart meeverzekeren met de dekking Glas.

Extra informatie

Ook ruiten als afscheiding op het terrein en balkon van uw woning zijn dan verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, overstroming, constructiefouten en door slecht onderhoud van de woning waar de inboedel zich in bevindt. De dekking Buiten het huis biedt ook geen dekking als u uw inboedel onbeheerd heeft achtergelaten in een niet goed afgesloten ruimte.

Extra informatie

Schade door brand en/of explosie die het gevolg is van een constructie- of bouwfout is wel verzekerd.

Directe neerslag door openstaande ramen/deuren

Schade aan uw inboedel die ontstaat door neerslag die uw woning binnenkomt door een openstaande deur of raam is niet verzekerd.

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van u of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in uw woning of bijgebouw. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van permanent aangesloten vulslangen op het verwarmingssysteem die niet geschikt zijn voor constante waterdruk, zoals tuinslangen. 

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 150,-. Bij stormschade heeft u een eigen risico van € 225,-. Wanneer u gebruik maakt van onze Direct Schade Herstel Service betaalt u maar de helft van het eigen risico. Ook bij storm.

Waar ben ik gedekt?

De OHRA Inboedelverzekering 'All Risk' dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden. Meld schade zo snel mogelijk. Doe meteen aangifte in geval van een strafbaar feit, zoals diefstal, inbraak of vandalisme. En geef een adreswijziging zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook wij kunnen uw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via 'Mijn OHRA' uw verzekering opzeggen.