Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De OHRA Kilometerverzekering is een prepaid autoverzekering. Speciaal voor als u weinig rijdt. U koopt een bundel van 1.000 kilometer. Als uw bundel op is dan start automatisch een nieuwe bundel. De module All Risk (ook wel volledig casco genoemd) vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Bovendien is schade aan uw eigen auto door bijna alle oorzaken verzekerd.

Extra informatie

U krijgt van ons een kilometerteller thuis gestuurd. Deze plaatst u binnen twee weken nadat uw verzekering is ingegaan in uw auto. De kilometerteller telt hoeveel kilometer u rijdt en geeft dit door aan OHRA. Via de OHRA App  en in Mijn OHRA heeft u zelf inzicht in uw bundelverbruik. 

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor uw auto.

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden wij niet meer dan € 7.500.000,- per gebeurtenis. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we per gebeurtenis maximaal € 2.500.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan, of repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u en uw passagiers naar huis brengen.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto vergoeden wij de dagwaarde of de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst plus 10% van uw auto. U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op de nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling. 

Extra informatie

U heeft bij auto's die bij aankoop jonger dan 1 jaar en bij diefstal of total loss jonger dan 3 jaar zijn recht op de nieuwwaarderegeling. Is uw auto bij aankoop tussen de 1 en 5 jaar oud? Dan heeft u vanaf dat moment 3 jaar lang bij diefstal of total loss recht op de aanschafwaarderegeling.

Reparatie

Laat een gedekte schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. U kunt dan direct een afspraak maken voor herstel en krijgt bovendien gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode. Heeft u een eigen risico? Dan rekent u alleen het eigen risico af bij het schadeherstelbedrijf. 

Extra informatie

Wilt u de schade niet herstellen via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk, of wilt u de schade niet herstellen? Dan heeft u geen recht op gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, vuurwerk, hagel, blikseminslag, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie- en vervanging vergoed via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Kan uw ruit gerepareerd worden? Dan betaalt u geen eigen risico. Kan de ruit niet meer gerepareerd worden en moet deze dus vervangen worden? Dan krijgt u 50% korting op het eigen risico dat u heeft gekozen.

Extra informatie

Laat u uw ruit niet repareren of herstellen via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk? Dan betaalt u bij zowel reparatie als vervanging van uw ruit het volledige eigen risico dat u heeft gekozen.

Inbraak

Schade aan uw auto door (een poging) tot inbraak of diefstal van onderdelen is verzekerd. Accessoires zijn standaard verzekerd op uw autoverzekering. Afhankelijk van de cataloguswaarde van uw auto gelden beveiligingseisen.

Extra informatie

Onder accessoires verstaan wij onderdelen en voorwerpen van uw auto die niet door de fabriek zijn ingebouwd of aangebracht maar later. Uw accessoires zijn verzekerd tot € 3.500,- per gebeurtenis (audiovisuele- en telecommunicatieapparatuur tot € 1.500,- per gebeurtenis).

Schade aan eigen auto

Schade door elk ander 'van buiten komend onheil', zoals een aanrijding of vandalismeschade, is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Met de extra dekking Pechhulp Nederland krijgt u hulp bij pech in heel Nederland. Ook in uw eigen woonplaats.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

De extra dekking Ongevallen inzittenden keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de bestuurder of inzittenden door een ongeval met uw auto.

De maximale uitkering op de dekking Ongevallen inzittenden is € 25.000,- bij overlijden en € 75.000,- bij blijvende invaliditeit. 

Keuze: Schade Inzittenden

De extra dekking Schade inzittenden vergoedt na een ongeval letselschade van de bestuurder, inzittenden, uw hond of kat en schade aan spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.

Extra informatie

De maximale uitkering op de dekking Schade inzittenden is € 1.000.000,- per gebeurtenis. Dit bedrag geldt voor zowel schade aan spullen als schade aan personen, voor de bestuurder en andere inzittenden samen. De maximale uitkering voor uw hond of kat is € 500,- per huisdier per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

Opzet en goedvinden

Er is geen dekking voor schade die ontstaat doordat u opzettelijk tegen een persoon of zaak (in strijd met het recht) iets heeft gedaan of nagelaten. Ook als u het goed vond dat de schade werd veroorzaakt, is die schade niet verzekerd.

Ruitschade

OHRA dekt nooit ruitschade die bestaat uit krassen of vuil; breken of barsten van de ruit als er tegelijkertijd ook andere schade aan uw auto is ontstaan.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

U bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of lachgas is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens het verhuren van uw auto, of wanneer u uw auto gebruikt voor vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent niet verzekerd als u de kilometerteller niet uiterlijk binnen twee weken na ontvangst in uw auto installeert en als u na installatie in uw auto de kilometerteller zonder goede reden loskoppelt uit uw auto. 

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen auto. U kiest zelf de hoogte van uw eigen risico. De mogelijkheden zijn: € 0,- , € 150,-, € 300,-, of € 450,-. Op uw polis en in Mijn OHRA vindt u uw eigen risico.

Extra informatie

Laat u uw ruitschade repareren door een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk dan betaalt u geen eigen risico. Laat u uw ruitschade vervangen door een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk dan betaalt u de helft van uw eigen risico. Laat u uw ruit niet repareren of herstellen via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk, dan betaalt u het volledige eigen risico dat u heeft gekozen.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de WA verzekering. U kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schade Inzittenden of Ongevallen Inzittenden.

Beveiligingseisen

Sommige auto's moeten voldoen aan een bepaalde beveiligingsklasse om verzekerd te zijn tegen inbraak of diefstal. Dit krijg u direct te zien bij het aanvragen van uw autoverzekering. Is uw auto al bij ons verzekerd? Bekijkt u dan op uw polisblad of extra beveiliging noodzakelijk is.

Pechhulp

U bent verzekerd voor pechhulp in het buitenland. Pechhulp in Nederland (inclusief uw eigen woonplaats) is niet gedekt, hiervoor kunt u de extra dekking Pechhulp Nederland afsluiten. 

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van uw gegevens of in het gebruik van uw auto zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Binnen twee weken nadat de verzekering is ingegaan, moet de kilometerteller altijd aangesloten zijn in uw auto en correct werken. Anders bent u niet verzekerd.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf per bundel en via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u extra premiekorting krijgen (tot een maximum van 82%). Claimt u een schade? Dan valt u in de meeste gevallen terug in korting. Uw premie wordt dan hoger.

Extra informatie

Schades die verzekerd zijn onder de modules Brand, Storm en Natuur, Diefstal en Ruit hebben geen invloed op uw no-claimkorting of schadevrije jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via 'MijnOHRA' of per telefoon op nummer 026 205 22 96.