Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De OHRA Kilometerverzekering is een prepaid autoverzekering. Speciaal voor als u weinig rijdt. U koopt een bundel van 1.000 kilometer. Als uw bundel op is dan start automatisch een nieuwe bundel. De module Wettelijke Aansprakelijkheid is verplicht indien u een auto bezit. Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.

Extra informatie

U krijgt van ons een kilometerteller thuis gestuurd. Deze plaatst u binnen twee weken nadat uw verzekering is ingegaan in uw auto. De kilometerteller telt hoeveel kilometer u rijdt en geeft dit door aan OHRA. Via de OHRA App  en in Mijn OHRA heeft u zelf inzicht in uw bundelverbruik. 

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor uw auto.

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden wij niet meer dan € 7.500.000,- per gebeurtenis. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we per gebeurtenis maximaal € 2.500.000,-.

Extra informatie

WA is een afkorting voor Wettelijke Aansprakelijkheid.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan, of repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u en de andere inzittenden naar huis brengen na een ongeval.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u de extra dekking Pechhulp Nederland meeverzekert. Met deze dekking is hulp als u door een mechanische of elektronische storing in Nederland niet meer met uw auto kunt rijden verzekerd. U krijgt ook hulp in uw eigen woonplaats.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

U kiest zelf of u de extra dekking Ongevallen Inzittenden meeverzekert. U bent verzekerd als u letsel oploopt door een (verkeers)ongeval met uw auto en u hierdoor overlijdt of blijvend invalide wordt. Het maximaal verzekerde bedrag bij overlijden is € 25.000,-. Het maximaal verzekerde bedrag bij blijvende invaliditeit is € 75.000,-.

Extra informatie

Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden: 
in- of uit de auto stappen; onderweg hulp verlenen aan medeweggebruikers; onderweg een (nood)reparatie aan de auto uitvoeren of laten uitvoeren; brandstof tanken of de ruiten van de auto schoonmaken; tijdens een tankbeurt handelingen verrichten aan uw auto die nodig zijn om veilig met uw auto te kunnen rijden.

Keuze: Schade Inzittenden

U kiest zelf of u de extra dekking Schade Inzittenden meeverzekert. Zowel letselschade als schade aan spullen die u lijdt door een (verkeers)ongeval met uw auto is verzekerd. Het maximaal verzekerde bedrag is € 1.000.000,- per schadegebeurtenis.

Extra informatie

Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden: 
in- of uit de auto stappen; onderweg hulp verlenen aan medeweggebruikers; onderweg een (nood)reparatie aan de auto uitvoeren of laten uitvoeren; brandstof tanken of de ruiten van de auto schoonmaken; tijdens een tankbeurt handelingen verrichten aan uw auto die nodig zijn om veilig met uw auto te kunnen rijden.

Wat is niet verzekerd?

Diefstal of total loss

U bent niet verzekerd voor diefstal of total loss.

Extra informatie

Als de reparatiekosten van uw auto hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde meteen voor een schade en de restwaarde dan is uw auto total loss. Wilt u diefstal van uw eigen auto wel verzekeren? Sluit de OHRA Kilometerverzekering dan af met de module WA Plus. 

Reparatie

U bent niet verzekerd voor reparatiekosten.

Extra informatie

Wilt u schade aan uw eigen auto wel verzekeren? Sluit de OHRA Kilometerverzekering dan af met de module WA Plus of All Risk. 

Schade door brand en natuur

U bent niet verzekerd voor schade door brand en natuur.

Extra informatie

Wilt u schade aan uw eigen auto door brand, storm of natuur wel verzekeren? Sluit de OHRA Kilometerverzekering dan af met de module WA Plus.

Ruitschade

U bent niet verzekerd voor ruitschade.

Extra informatie

Wilt u schade aan uw autoruit wel verzekeren? Sluit de OHRA Kilometerverzekering dan af met de module WA Plus.

Inbraak

U bent niet verzekerd voor inbraakschade.

Extra informatie

Wilt u schade aan uw eigen auto door (een poging tot) inbraak en diefstal van accessoires uit de auto (inbraak) wel verzekeren? Sluit de OHRA Kilometerverzekering dan af met de module WA Plus.

Schade aan eigen auto

U bent niet verzekerd voor schade aan uw eigen auto.

Extra informatie

Wilt u schade aan uw eigen auto wel verzekeren? Sluit de OHRA Kilometerverzekering dan af met de module WA Plus of All Risk. 

Vandalisme

U bent niet verzekerd voor vandalismeschade.

Opzet en goedvinden

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat doordat u opzettelijk tegen een persoon of zaak (in strijd met het recht) iets heeft gedaan of nagelaten. Ook als u het goed vond dat de schade werd veroorzaakt, is die schade niet verzekerd.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

U bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens het verhuren van uw auto, of wanneer u uw auto gebruikt voor vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent niet verzekerd als u de kilometerteller niet uiterlijk binnen twee weken na ontvangst in uw auto installeert en als u na installatie in uw auto de kilometerteller zonder goede reden loskoppelt uit uw auto. 

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de module Wettelijke Aansprakelijkheid. U kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schade Inzittenden of Ongevallen Inzittenden.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van uw gegevens of in het gebruik van uw auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf per maand en via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u extra premiekorting krijgen (tot een maximum van 82%). Claimt u een schade? Dan valt u in de meeste gevallen terug in korting. Uw premie wordt dan hoger.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via 'MijnOHRA' of per telefoon op nummer 026 205 22 96.

Extra informatie

Bij het stopzetten van de autoverzekering hoeft u ons geen vrijwaringsbewijs te sturen. Het kan zijn dat u tijdelijk geen auto hebt. In dat geval hoeft u niet gelijk uw autoverzekering op te zeggen, want u kunt hem ook tijdelijk stopzetten.