Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De OHRA Kilometerverzekering is een prepaid autoverzekering. Speciaal voor als u weinig rijdt. U koopt een bundel van 1.000 kilometer. Als uw bundel op is dan start automatisch een nieuwe bundel. De module WA Plus (ook wel beperkt casco genoemd) vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Daarnaast is in sommige gevallen ook schade aan uw eigen auto verzekerd. 

Extra informatie

U krijgt van ons een kilometerteller thuis gestuurd. Deze plaatst u binnen twee weken nadat uw verzekering is ingegaan in uw auto. De kilometerteller telt hoeveel kilometer u rijdt en geeft dit door aan OHRA. Via de OHRA App  en in Mijn OHRA heeft u zelf inzicht in uw bundelverbruik. 

Wat is verzekerd?

De module WA Plus bestaat uit de module Wettelijke Aansprakelijkheid en de dekkingen Brand, Storm en Natuur, Diefstal, Ruit en Accessoires. Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, ruitbreuk, hagel, storm of een aanrijding met een dier.

Extra informatie

WA is een afkorting voor Wettelijke Aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor uw auto.

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden wij niet meer dan € 7.500.000,- per gebeurtenis. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we per gebeurtenis maximaal € 2.500.000,-.

Extra informatie

WA is een afkorting voor Wettelijke Aansprakelijkheid.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan, of repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u en uw passagiers naar huis brengen.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van uw auto heeft u recht op de dagwaarde of de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst plus 10%. U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op de nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling. 

Extra informatie

U heeft bij auto's die bij aankoop jonger dan 1 jaar en bij diefstal of total loss jonger dan 3 jaar zijn recht op de nieuwwaarderegeling. Is uw auto bij aankoop tussen de 1 en 5 jaar oud? Dan heeft u vanaf dat moment 3 jaar lang bij diefstal of total loss recht op de aanschafwaarderegeling.

Reparatie

Als de schade verzekerd is bent u vrij om uw eigen reparateur te kiezen voor reparatie. U kunt ook gebruik maken van de OHRA Reparatieservice. U krijgt dan een vervangende auto tijdens de reparatie. Is uw auto total loss? Dan krijgt u vijf kalenderdagen een vervangende auto. Wij betalen de schade rechstreeks aan de reparateur. U betaalt zelf alleen uw eventuele eigen risico aan de reparateur.

Extra informatie

Ook voor ruitschade kunt u gebruik maken van de OHRA Reparatieservice. U heeft dan geen eigen risico bij een ruitreparatie. Wij halveren het eigen risico als de ruit moet worden vervangen. Wij betalen de schade rechtstreeks aan de reparateur. U betaalt zelf alleen uw eventuele eigen risico aan de reparateur.

Schade door brand en natuur

Schade door brand, ook door bijvoorbeeld een explosie, blikseminslag of kortsluiting, en schade door natuur is verzekerd. Onder schade door natuur verstaan wij bijvoorbeeld een aanrijding met wild, vogels of loslopende dieren; natuurrampen, hagel of storm.

Ruitschade

Schade aan uw autoruit is verzekerd. De kosten van ruitreparatie en ruitvervanging worden vergoed.

Extra informatie

U kunt gebruik maken van de OHRA Reparatieservice. U heeft dan geen eigen risico bij een ruitreparatie. Wij halveren het eigen risico als de ruit moet worden vervangen. Wij betalen de schade rechtstreeks aan de reparateur. U betaalt zelf alleen uw eventuele eigen risico aan de reparateur.

Inbraak

Schade aan uw auto door (een poging) tot inbraak of diefstal van onderdelen is verzekerd. Afhankelijk van de cataloguswaarde van uw auto gelden beveiligingseisen. Accessoires zijn standaard verzekerd op uw autoverzekering.

Extra informatie

Onder accessoires verstaan wij onderdelen en voorwerpen van uw auto die niet door de fabriek zijn ingebouwd of aangebracht maar later. Uw accessoires zijn verzekerd tot € 3.500,- per gebeurtenis (audiovisuele- en telecommunicatieapparatuur tot € 1.500,- per gebeurtenis)

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u de extra dekking Pechhulp Nederland meeverzekert. Met deze dekking is hulp als u door een mechanische of elektronische storing in Nederland niet meer met uw auto kunt rijden verzekerd. U krijgt ook hulp in uw eigen woonplaats.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

U kiest zelf of u de extra dekking Ongevallen Inzittenden meeverzekert. U bent verzekerd als u letsel oploopt door een (verkeers)ongeval met uw auto en u hierdoor overlijdt of blijvend invalide wordt. Het maximaal verzekerde bedrag bij overlijden is € 25.000,-. Het maximaal verzekerde bedrag bij blijvende invaliditeit is € 75.000,-.

Extra informatie

Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden: 
in- of uit de auto stappen; onderweg hulp verlenen aan medeweggebruikers; onderweg een (nood)reparatie aan de auto uitvoeren of laten uitvoeren; brandstof tanken of de ruiten van de auto schoonmaken; tijdens een tankbeurt handelingen verrichten aan uw auto die nodig zijn om veilig met uw auto te kunnen rijden.

Keuze: Schade Inzittenden

U kiest zelf of u de extra dekking Schade Inzittenden meeverzekert. Verzekerd is zowel uw letselschade als uw schade aan spullen door een (verkeers)ongeval met uw auto. Het maximaal verzekerde bedrag is € 1.000.000,- per schadegebeurtenis.

Extra informatie

Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden: 
in- of uit de auto stappen; onderweg hulp verlenen aan medeweggebruikers; onderweg een (nood)reparatie aan de auto uitvoeren of laten uitvoeren; brandstof tanken of de ruiten van de auto schoonmaken; tijdens een tankbeurt handelingen verrichten aan uw auto die nodig zijn om veilig met uw auto te kunnen rijden.

Wat is niet verzekerd?

Andere schade aan eigen auto

Schade door een ander 'van buiten komend onheil' zoals een aanrijding of vandalismeschade is niet verzekerd.

Extra informatie

Wilt u schade aan uw eigen auto door een ander van buiten komend onheil, zoals een aanrijding of vandalisme, wel verzekeren? Sluit de OHRA Kilometerverzekering dan af met de module All Risk. 

Opzet en goedvinden

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat doordat u opzettelijk tegen een persoon of zaak (in strijd met het recht) iets heeft gedaan of nagelaten. Ook als u het goed vond dat de schade werd veroorzaakt, is die schade niet verzekerd.

Ruitschade

OHRA dekt nooit ruitschade die bestaat uit krassen of vuil; breken of barsten van de ruit als er tegelijkertijd ook andere schade aan uw auto is ontstaan.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

U bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens het verhuren van uw auto, of wanneer u uw auto gebruikt voor vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent niet verzekerd als u de kilometerteller niet uiterlijk binnen twee weken na ontvangst in uw auto installeert en als u na installatie in uw auto de kilometerteller zonder goede reden loskoppelt uit uw auto. 

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen auto. U kiest zelf de hoogte van uw eigen risico. De mogelijkheden zijn: € 0,- , € 150,-, € 300,-, of € 450,-. Op uw polis en in Mijn OHRA vindt u uw eigen risico. 

Extra informatie

Laat u uw ruitschade repareren door een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk dan betaalt u geen eigen risico. Laat u uw ruitschade vervangen door een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk dan betaalt u de helft van uw eigen risico. Laat u uw ruit niet repareren of herstellen via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk, dan betaalt u het volledige eigen risico dat u heeft gekozen.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de module WA Plus. U kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schade Inzittenden of Ongevallen Inzittenden.

Extra informatie

WA is een afkorting voor Wettelijke Aansprakelijkheid

Beveiligingseisen

Sommige auto's moeten voldoen aan een bepaalde beveiligingsklasse om verzekerd te zijn tegen inbraak of diefstal. Dit krijg u direct te zien bij het aanvragen van uw autoverzekering. Is uw auto al bij ons verzekerd? Bekijkt u dan op uw polisblad of extra beveiliging noodzakelijk is.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van uw gegevens of in het gebruik van uw auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf per maand en via automatisch incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u extra premiekorting krijgen (tot een maximum van 82%). Claimt u een schade? Dan valt u in de meeste gevallen terug in korting. Uw premie wordt dan hoger.

Extra informatie

Schades die verzekerd zijn onder de modules Brand, Storm en Natuur, Diefstal en Ruit hebben geen invloed op uw no-claimkorting of schadevrije jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via 'MijnOHRA' of per telefoon op nummer 026 205 22 96.

Extra informatie

Bij het stopzetten van de autoverzekering hoeft u ons geen vrijwaringsbewijs te sturen. Het kan zijn dat u tijdelijk geen auto hebt. In dat geval hoeft u niet gelijk uw autoverzekering op te zeggen, want u kunt hem ook tijdelijk stopzetten.