Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de OHRA Kostbaarhedenverzekering kunt u kostbare spullen in de categorieën Kunst & Antiek, Lijfsieraden en Instrumenten verzekeren. U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u ook een Inboedelverzekering bij ons heeft.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan, diefstal en verlies van uw kostbare spullen. 

Verzekerd bedrag

U geeft voor elk voorwerp dat u wilt verzekeren het bedrag op dat u wilt verzekeren. Het verzekerde bedrag moet u voor elk voorwerp kunnen aantonen met een aankoopnota of een taxatierapport.

Keuze: Kunst en Antiek

Onder deze rubriek kunt u schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho’s en andere kunstvoorwerpen (zoals beelden) verzekeren.  En voorwerpen met een antiquarische waarde die niet meer nieuw verkrijgbaar zijn.

Keuze: Lijfsieraden

Onder deze rubriek kunt u sieraden (verzekeren die gemaakt zijn om op het lichaam te dragen. Bijvoorbeeld oorbellen, armbanden, ringen en kettingen. Ook horloges kunt u verzekeren.

Keuze: Instrumenten

Onder deze rubriek kunt u muziekinstrumenten en foto-, film- en videoapparatuur verzekeren. Inclusief de apparatuur en accessoires die daarbij horen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, overstroming, langzaam werkende invloeden en ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie. En ook niet als u uw kostbaarheden onbeheerd heeft achtergelaten in een niet goed afgesloten ruimte. Of als u kostbaarheden gebruikt voor uw beroep.

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van u of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in uw woning of bijgebouw. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent alleen verzekerd, als u voorzichtig genoeg bent geweest om schade aan, diefstal of verlies van uw kostbaarheden te voorkomen. U bent voorzichtig genoeg geweest als u passende maatregelen heeft genomen om materiële schade, diefstal of verlies te voorkomen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Diefstal uit een vervoermiddel

Diefstal van kostbaarheden uit een vervoermiddel is alleen verzekerd als:

▪ het vervoermiddel goed was afgesloten; en

▪ er sprake was van inbraak in het vervoermiddel; en

▪ de gestolen kostbaarheden van buitenaf niet zichtbaar waren ; en

▪ de diefstal niet plaatsvond tussen 22.00 en 7.00 uur plaatselijke tijd.

Beveiliging

Als u hoge bedragen wilt verzekeren op een Kostbaarhedenverzekering, kan het zo zijn dat u uw woning moet beveiligen. U bent dan alleen verzekerd als uw woning beveiligd is. Als dat voor u geldt, vertellen wij u dat als u de verzekering aanvraagt. 

Waar ben ik gedekt?

Kostbaarheden in de categorieën Lijfsieraden en Instrumenten zijn in de hele wereld verzekerd. Kostbaarheden in de categorie Kunst en Antiek zijn verzekerd in uw woning, tijdens het vervoer naar een reparateur en tijdens het verblijf bij die reparateur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden. Meld schade zo snel mogelijk. Doe meteen aangifte in geval van een strafbaar feit, zoals diefstal, inbraak of vandalisme. En geef een adreswijziging zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook wij kunnen uw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via 'Mijn OHRA' uw verzekering opzeggen.