Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de OHRA Leenautoverzekering kan de lener van een auto zich verzekeren tijdens de periode dat hij een auto leent.

Wat is verzekerd?

Met de dekking Aanvullend wordt de terugval in schadevrije jaren en het eigen risico aan de uitlener vergoed. 

Met de dekking Compleet wordt, in aanvulling op de dekking Aanvullend, ook de schade aan de auto vergoed.

Verzekerd bedrag

Dekking Aanvullend
De eigenaar ontvangt minimaal € 250,- vergoeding voor de extra premie na een schade tijdens de leenperiode, als deze gevolgen heeft voor de schadevrije jaren. Is er een eigen risico van toepassing? Dan vergoeden wij deze ook.

Dekking Compleet
In aanvulling op de dekking Aanvullend wordt de schade aan de auto zelf vergoed.

Extra informatie

Dekking Aanvullend
Verwacht de eigenaar dat de gevolgen voor de premie de komende 5 verzekeringsjaren hoger is dan € 250,-? Dan vergoeden wij dit hogere bedrag na ontvangst van een verklaring van de verzekeraar.

Dekking Compleet
Dekking Compleet bestaat uit de dekking Aanvullend en de module Brand, Storm en Natuur, de module Diefstal, de module Ruit en de module Aanrijding.

Keuze: Dekking in het buitenland

Standaard geldt de dekking alleen in Nederland. U kunt optioneel dekking in het buitenland meeverzekeren. De OHRA Leenautoverzekering is dan geldig in de landen die op de groene kaart staan van de autoverzekeraar van de uitlener. 

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u de auto had gehuurd in plaats van geleend. Ook als u een schade opzettelijk veroorzaakt of geen geldig rijbewijs had, bent u niet verzekerd. En u bent ook niet verzekerd ook als u onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen was, of om een andere reden niet in staat was om verantwoord te rijden.

Wettelijke aansprakelijkheid

De OHRA Leenautoverzekering biedt geen dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze schade wordt op de verzekering van de uitlener geregeld.

Voertuig

De OHRA Leenautoverzekering is alleen af te sluiten voor particuliere auto's. Wij verzekeren niet: 

· Auto's met een buitenlands kenteken

· Campers en kampeerauto's

· Busjes

· Auto's die zakelijk worden gebruikt

Extra informatie

Daarnaast verzekeren wij geen auto's met een cataloguswaarde hoger dan € 60.000,-

Meerijden eigenaar

Als de eigenaar van de auto mee rijdt, biedt de OHRA Leenautoverzekering geen dekking. Er is in dat geval geen sprake van het uitlenen van de auto.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland. Buiten Nederland, maar binnen het dekkingsgebied van de Groene Kaart van de auto, bent u ook verzekerd als u bij het afsluiten van de OHRA Leenautoverzekering kiest voor de dekking Buitenland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de eenmalige premie via iDeal als u de OHRA Leenautoverzekering afsluit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de startdatum en eindigt op de einddatum die u opgeeft als u de OHRA Leenautoverzekering afsluit. Of als dat eerder is, op het moment dat u de auto weer teruggeeft aan de uitlener.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dat hoeft niet. De verzekering eindigt automatisch na de einddatum.