Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen, worden ook betaald.

Bij de OHRA Rechtsbijstandverzekering kunt u kiezen uit de dekkingen Consument & Wonen, Inkomen, Belasting & Vermogen en Verkeer.

Extra informatie

De rechtshulp wordt uitgevoerd door de juristen die in dienst zijn van DAS Rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

U kunt deze verzekering afsluiten als alleenstaande of als 'gezin/samenwonend'. Bij de dekking Verkeer zijn ook de bestuurder en de inzittenden verzekerd.

Extra informatie

Alleenstaande

1. uzelf; 2. uw minderjarige kleinkinderen die niet bij u in huis wonen, zolang zij aan u zijn toevertrouwd. 3. uw nabestaanden voor wie u een erkende zorg- of onderhoudsplicht heeft.

 

Gezin/samenwonend

Uzelf en

4. alle personen die bij u in huis wonen; 5. uw ongehuwede kinderen die niet bij u in huis wonen, maar wel een dagstudie volgen of in een verpleeginrichting verblijven.

Keuze: verkeer

Als u kiest voor de dekking Verkeer krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer oploopt. Dat kan gaan om schade aan uw vervoermiddel, aan spullen die u vervoerde, uw kleding, maar ook om letselschade.  U bent verzekerd bij weg-, lucht-, spoor-, en waterverkeer.

Extra informatie

Als u kiest voor de gezinsdekking zijn ook uw gezinsleden verzekerd in het verkeer.

Keuze: letsel

U kunt ook letsel oplopen door een ondeugdelijk product, een arbeidsongeval of een medische fout. U verzekert zich van bijstand bij het verhalen van deze schade met de dekking Consument & Wonen.

Extra informatie

Voor juridische hulp bij letselschade door een verkeersongeval kiest u de dekking Verkeer.

Keuze: wonen

Met de dekking Consument & Wonen krijgt u juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Zoals bij huren, tijdelijke verhuur, een verbouwing en bij koop of verkoop. Bij conflicten met de plaatselijke of lokale overheid of uw buren. Of bij een gehuurde vakantie-accomodatie.

Keuze: werk en inkomen

Als u kiest voor de dekking Inkomen krijgt u juridische hulp bij een conflict met uw werkgever of uitkeringsinstantie. Bijvoorbeeld bij een geschil over uw salaris of bij ontslag. Of bij een tuchtzaak over handelingen die u in loondienst of als ambtenaar verricht.

Extra informatie

De dekking Inkomen kunt u allleen samen met de dekking Consument & Wonen afsluiten.

Keuze: aankopen

Met de dekking Consument & Wonen bent u zeker van juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over een meubel, een keuken of een vakantieboeking. Maar ook over rekeningen voor energie en telefonie.

Keuze: familie en relaties

U kiest voor de dekking Consument & Wonen voor hulp bij conflicten die te maken hebben met u persoonlijk of de verhouding tussen u en uw kinderen (adoptie-/stief-/pleegkinderen). Bijvoorbeeld over uw naam, het erkennen van een kind of over alimentatie voor uw kinderen. Of hulp bij een conflict over een erfenis. 

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp bij een conflict over een erfenis als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan

Keuze: fiscaal en vermogen

Met de dekking Belasting & Vermogen krijgt u juridische hulp bij een conflict met uw vermogensbeheerder. Als u in beroep wilt gaan tegen een beslissing van de Nederlandse Belastingdienst en bij een conflict over uw eigen vakantiewoning in het buitenland. U bent ook verzekerd van mediation als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wil stoppen.

Extra informatie

U heeft alleen recht op mediation bij het stoppen van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap tenminste drie jaar heeft geduurd. En u tenminste drie jaar de dekking Belasting & Vermogen heeft verzekerd.

De dekking Belasting & Vermogen kunt u allleen samen met de dekking Consument & Wonen afsluiten.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als er voor uw conflict een procedure gevoerd moet worden, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Wilt u uw eigen rechtshulpverlener kiezen in plaats van de hulp van een DAS jurist? Dan zijn er polisvoorwaarden waar u zich vooraf aan moet houden.

Extra informatie

Is het voor de procedure niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een eigen rechtshulpverlener in plaats van de jurist van DAS? Dan worden de behandelkosten voor die procedure vergoed tot maximaal € 7.500. En moet u een eigen risico van € 250 betalen.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict opzettelijk heeft veroorzaakt, als het conflict al bestond voor u de verzekering afsloot, als het om een zakelijk conflict gaat, als u het conflict kon voorkomen zonder dat dat voor u nadelig zou zijn, of als u het conflict bewust heeft veroorzaakt om er een voordeel mee te krijgen dat u anders niet had gehad.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

Het bedrag waarover uw conflict gaat moet minimaal € 175,- zijn. Als het bedrag lager is, neemt DAS het conflict niet in behandeling. Externe kosten worden vergoed tot € 25.000, bij scheidingsmediation tot € 2.000. Externe kosten bij het verhalen van schade door een verkeersongeval en bij strafzaken worden onbeperkt vergoed.

Extra informatie

Externe kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van een rechtshulpverlener die niet in dienst is van DAS, griffierecht, kosten van getuigen en kosten van deskundigen.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Kiest u uw eigen advocaat in plaats van de hulp van een DAS jurist, dan gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden kunt u de speciale voorwaarden nalezen over vrije keuze rechtshulpverlener.

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van het soort juridisch conflict. U bent altijd verzekerd in Nederland. Voor sommige conflicten bent u verzekerd in de Benelux en Duitsland, de Europese Unie of in Europa en de landen rond de Middenlandse Zee.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat in het dekkingsoverzicht van elke dekking precies waar u voor elk conflict verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij DAS voordat u andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. U moet ook zo goed mogelijk samenwerken met DAS. Ook mag u niet bewust onjuiste informatie geven aan DAS.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via ´Mijn OHRA´ opzeggen.