Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De OHRA Kortlopende Annuleringsverzekering sluit u voor één vakantie af. U bent met deze verzekering verzekerd als u uw vakantie onverwachts moet annuleren of als u onverwacht eerder naar huis moet. U kunt maximaal 7 reisgenoten meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staan de belangrijkste verzekerde annuleringsredenen voor een reis- of huurovereenkomst . In alle gevallen moet de gebeurtenis die aanleiding geeft tot annuleren plotseling en onvoorzien ontstaan zijn ná het afsluiten van de verzekering.

Gezondheid

U bent verzekerd als een reis geannuleerd moet worden in verband met overlijden, een ongeval met letsel, ernstige acute ziekte. Er is ook dekking als een van de verzekerde personen door complicaties bij een zwangerschap niet meer kan reizen.

Familie

Wij keren ook uit bij overlijden, een ongeval met letsel, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot en met de 2e graad. Of als u gaat scheiden of een samenlevingsovereenkomst wordt ontbonden.

Extra informatie

Eerstegraads: partner, ouders, kinderen, schoondochter/zoon. Tweedegraads: schoonouders, schoonzus/zwager, kleinkinderen en broers/zussen.

Werk

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een arbeidsovereenkomst kunt aangaan voor onbepaalde tijd of tenminste een jaar en u deze misloopt als u op reis gaat. Of als u buiten uw schuld ontslagen wordt.

Woning

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als u ernstige schade heeft aan uw woning.

Vertraging op de heenreis

U krijgt een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Wij vergoeden de reissom of de huursom voor de niet-genoten vakantiedagen tot maximaal 3 dagen. Wij doen dit in verhouding tot het aantal vakantiedagen. Hierbij geldt dat een vertraging van:

▪ 8 tot 20 uur telt als 1 dag;

▪ 20 tot 32 uur telt als 2 dagen;

▪ 32 of meer uur telt als 3 dagen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de reden van annulering op het moment van aanvragen van de verzekering al bekend of te voorzien was.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor je hele reis niet door kan gaan? Dan krijg je geen vergoeding voor de reisonderdelen die niet uitvallen.

Ramp in het buitenland

Annulering vanwege een ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Bij overlijden of ziekte vrienden of familie 3e graad

Bij overlijden of ziekte van vrienden of van familie in de 3e graad (ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders, achterkleinkinderen) vóór of tijdens een reis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

U verzekert het gehele bedrag van de reis- en/of huursom. Dit is het maximaal verzekerd bedrag, dat ook staat op uw polisblad.

Niet woonachtig in Nederland

Alleen personen die in Nederland wonen, zijn verzekerd. Dit betekent dat hun vaste woon- of verblijfadres in Nederland is en dat zij ingeschreven zijn in het Nederlandse  bevolkingsregister. Moeten zij zich uitschrijven omdat zij lang op reis gaan? Dan blijven zij wel verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden. U neemt bij schade altijd zo snel mogelijk met ons contact op. Moet u uw reis annuleren? Dan moet u altijd binnen 3 werkdagen telefonisch of schriftelijk annuleren bij de organisatie waar u de reis heeft geboekt.

Extra informatie

Annuleert u niet binnen 3 dagen? Dan vergoeden wij nooit meer dan de annuleringskosten die u zou moeten betalen als u wel binnen 3 dagen had geannuleerd.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt eenmalig via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staan de data waarop uw verzekering begint en eindigt. U kunt de OHRA Kortlopende Annuleringsverzekering afsluiten tot 14 dagen na het boeken van de reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw reis.