Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Onderlinge van 1719 biedt een zogenaamde natura uitvaartverzekering in sommen aan. Dit houdt in dat wij bij overlijden van de verzekerde het verzekerd bedrag uitkeren. Wij kunnen het verzekerd bedrag zowel aan de nabestaanden betalen als aan de uitvaart onderneming.

Extra informatie

Als wij de uitkering doen aan de nabestaanden hebben wij de rekeningen van de gemaakte kosten voor de uitvaart nodig. Ook nota's voor de kosten van het graf, bijvoorbeeld een steen, horen bij de kosten van de uitvaart.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het bedrag waarvoor u verzekerd wilt zijn. De premie hangt af van het verzekerd bedrag, leeftijd en looptijd.

Winstdeling

Eens per 3 jaar kent de Onderlinge van 1719 een winstdeling toe over de voorgaande drie boekjaren. De winstdeling wordt als een verhoging van het kapitaal bijgeschreven op de polis. De hoogte van de winstdeling is afhankelijk van het bedrijfsresultaat.

Extra informatie

Periodiek krijgen verzekeringnemers de mogelijkheid om het verzekerd kapitaal te verhogen. De voorwaarden daarvan worden door de verzekeraar tijdig bekendgemaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude en als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Keuze uitvaartverzorger

U kiest zelf een uitvaartverzorger.

Waar moet ik op letten?

U kiest zelf uw uitvaartverzorger. Wij keren geld uit om de begrafenis of crematie te betalen, of betalen de uitvaart rechtstreeks, als u dat wilt. Wij hebben geen relaties met uitvaartverzorgers.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland en in andere landen. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

We stellen u een aantal vragen over uw gezondheid. De antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt

Extra informatie

De duur van de premiebetaling bepaalt u zelf. Wel is er een maximum leeftijd tot welke premie betaald kan worden, bij de Onderlinge van 1719 is dat 80 jaar.

Indexering

De verzekering van de Onderlinge van 1719 heeft geen automatische indexering. De mogelijke winstuitkering wordt gebruikt om het verzekerde bedrag mee te vehogen. Ook bestaat de mogelijkheid tussentijds de premie te verhogen

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stopzetten. Wij berekenen dan de waarde van uw polis. U kunt ervoor kiezen om de polis te behouden zonder premiebetaling. Ook kunt u de waarde laten uitkeren. Wij brengen administratiekosten in rekening.