Inboedelverzekering (uitgebreide verzekering voor inboedels) Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een inboedelverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw woning voor zover een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis deze schade veroorzaakt. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, schroeien, roet, vorst, blikseminslag, storm, neerslag, lekkage, vandalisme, diefstal.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw woning die niet aan de woning vast zitten en verplaatst kunnen worden, zoals: meubels, kleding, apparatuur, sieraden. Voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding.

Extra informatie

De maximumvergoeding geldt onder andere voor: sieraden, bijzondere bezittingen, audiovisuele- en computerapparatuur, waardepapieren, (brom-/snor)fietsen.
icon_sieraden

Sieraden

De maximale vergoeding voor sieraden in uw woning bedraagt € 6.000,=. Als uw sieraden meer waard zijn, kan de waarde boven € 6.000,= (tegen een hogere premie) meeverzekerd worden.
icon_apparatuur

(Audio-) apparatuur

De maximale vergoeding voor audiovisuele- en computerapparatuur in uw woning bedraagt € 12.000,=. Als uw audiovisuele- en computerapparatuur meer waard is, kan de waarde boven € 12.000,= (tegen een hogere premie) meeverzekerd worden.
icon_buiten-huis

Spullen buiten huis

Sommige spullen zijn ook verzekerd als ze niet in uw woning zijn. Bijvoorbeeld: spullen in een berging die bij uw woning hoort, aan het lichaam gedragen kleding en schoeisel, spullen die aan de woning vast gemaakt zijn of in de tuin zijn.

Extra informatie

De dekking en vergoeding kunnen beperkt zijn. Lees hiervoor de voorwaarden of vraag het na.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Schade door nalatigheid, roekeloosheid, opzet, onvoldoende onderhoud, slijtage, constructiefouten, wettelijk niet toegestane activiteiten. Wij keren ook niet uit bij aardbeving, atoomkernreactie en overstroming.
icon_vallen

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een vaas die omvalt en daardoor stuk gaat. Of een mobieltje dat stuk gaat omdat het valt of omdat u ermee tegen de tafel stoot.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld door geleidelijke vochtdoorlating van tegelwerk of een andere vloer- of wandafwerking die waterdicht behoort te zijn, incl. de (kit-)voegen.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kopen. Op basis van dit bedrag berekenen wij de premie.

Extra informatie

Als de schade gerepareerd kan worden, vergoeden wij de reparatiekosten. In sommige gevallen keren wij de dagwaarde uit of geldt een maximum vergoeding. Zie hiervoor de polisvoorwaarden of vraag het na.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Als u het niet eens bent met de schadevaststelling door onze expert, kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij vergoeden het salaris en de kosten van deze expert voor zover deze redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Bij schade door storm geldt standaard een eigen risico van 2 promille van het verzekerd bedrag met een minimum van € 150,= en een maximum van € 300,=.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan zo snel mogelijk bij ons. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen (persoonlijk, schriftelijk of via de mail.) Wij beëindigen de verzekering dan na minimaal één maand.