Opstalverzekering (uitgebreide verzekering voor woningen) Wat is wel en niet gedekt door deze opstalverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een opstalverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning voor zover een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis deze schade veroorzaakt. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, roet, vorst, blikseminslag, storm, neerslag, lekkage, inbraak.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Uw woning en alle zaken die daarbij horen zijn verzekerd. Funderingen zijn niet standaard verzekerd. Voor het onderscheid tussen zaken die wel of niet onder het begrip "woning" vallen, hanteren wij de lijst "handvatten inboedel-opstal", die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.
icon_glas

Keuze: glas

Een glasverzekering vergoedt schade door breuk aan het glas dat zich in uw woning bevindt. Een gat, ster of barst wordt ook als breuk gezien. U kunt de opstalverzekering uitbreiden met deze dekking.
icon_tuin

Tuin

Schade aan uw tuin na bijvoorbeeld brand, is standaard verzekerd. We vergoeden deze schade tot max. 10% van het verzekerd bedrag. Schade door weersinvloeden, diefstal en vandalisme is niet verzekerd.
icon_verbouw

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing of leegstand is uw woning beperkt verzekerd. Schade door brand, ontploffing en blikseminslag is wel verzekerd. Schade door andere gebeurtenissen is niet altijd verzekerd. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Schade door nalatigheid, roekeloosheid, opzet, onvoldoende onderhoud, slijtage, constructiefouten, wettelijk niet toegestane activiteiten. Wij keren ook niet uit bij aardbeving, atoomkernreactie, overstroming.
icon_vandalisme

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd als iemand zonder toestemming de woning is binnengekomen.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld door geleidelijke vochtdoorlating van tegelwerk of een andere vloer- of wandafwerking die waterdicht behoort te zijn, incl de (kit-)voegen.
icon_speciaal

Extra: vergoedingen boven het verzekerd bedrag

We bieden na een schade ook extra vergoedingen, voor bijvoorbeeld opruimingskosten, gemiste huurinkomsten, kosten die gemaakt moeten worden voor vervangende woonruimte. Deze vergoedingen zijn gemaximeerd. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Voor het bepalen van het verzekerd bedrag gaan wij uit van de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Op basis van het verzekerd bedrag berekenen wij de premie.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Als u het niet eens bent met de schadevaststelling door onze expert, kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij vergoeden het salaris en de kosten van deze expert voor zover deze redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Bij schade door storm geldt standaard een eigen risico van 2 promille van het verzekerd bedrag met een minimum van € 150,= en een maximum van € 300,=.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan zo snel mogelijk bij ons. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen (persoonlijk, schriftelijk of via de mail). Wij beëindigen de verzekering dan na minimaal één maand.