Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig hebt om uw bedrijf uit te oefenen, zoals computers, meubilair en machines. Het gaat daarbij om schade door brand, bliksem, inbraak, vandalisme, wateroverlast, storm, aanrijding, hagel en sneeuw.

Wat is verzekerd?

Met de Inventaris- en goederenverzekering mkb verzekert u de spullen van uw bedrijf tegen schade. U kunt alles verzekeren wat niet vastzit aan het gebouw. Het kan gaan om producten die uw bedrijf maakt, bedrijfsvoorraden en de inventaris.

Extra informatie

Ook motorrijtuigen, vaartuigen, caravans en andere aanhangwagens, en onderdelen en accessoires kunt u verzekeren. Op uw polis staat precies wat u allemaal heeft verzekerd.

Inventaris en voorraad

Uw inventaris en andere spullen verzekert u op basis van de nieuwwaarde of de dagwaarde, als deze lager is dan 40% van de nieuwwaarde. Bedrijfsvoorraden verzekert u op basis van de inkoopwaarde.

Extra informatie

U vindt alle verzekerde bedragen op uw polis, onder ‘verzekerd object’.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Koelschade

Heeft u schade aan de inhoud van een koelkast of diepvries, omdat het apparaat onverwachts uitvalt? Dan vergoeden we maximaal € 5.000 per gebeurtenis

Keuze: huurdersbelang

Huurt u een pand? Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering. Als u huurdersbelang verzekert, vermelden wij dit altijd op uw polis.

Extra kosten na schade

We vergoeden niet alleen de schade aan uw inventaris en goederen. We bieden ook een extra vergoeding voor opruimkosten. Met opruimkosten bedoelen we de kosten die nodig zijn om beschadigde spullen af te breken, weg te ruimen, af te voeren, te storten en te vernietigen.

Extra informatie

Kosten die u maakt om de schade op te ruimen krijgt u  tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag vergoed.

Spullen van anderen

Gebruikt u spullen van anderen voor uw bedrijf? Dan zijn deze ook verzekerd. Maar alleen als ze vergelijkbaar zijn met de spullen die u zélf heeft verzekerd. En als u aansprakelijk bent voor de schade

Extra informatie

Eigendommen van anderen zijn verzekerd tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis. Maar alleen als u aansprakelijk bent voor de schade.

Schade aan tuin

De aanleg en beplanting van uw tuin is ook verzekerd. Net als de planten op uw balkon of dakterras, en de bestrating bij uw bedrijfsgebouwen. Maar alleen als de schade is ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, omvallen van hijskranen en heistellingen of het neerstorten van een luchtvaartuig.

Extra informatie

U krijgt de kosten vergoed om de schade te herstellen, tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor u uw inventaris en goederen heeft verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Neerslag door open raam

Heeft u schade doordat er neerslag uw gebouw is binnengekomen via een open raam, deur of luik? Dan is dit niet verzekerd.

Saneringskosten

Is na de schade de grond of het water bij of onder het huis vervuild? De kosten om dat schoon te maken vergoeden we niet met de Inventaris- en goederenverzekering agrarisch bedrijf. Zulke kosten noemen we ‘saneringskosten’.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor goed de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Extra informatie

Schade door water of stoom is bijvoorbeeld niet verzekerd als dit ontstaat door vochtdoorlatende muren. Of door vochtdoorlaten vloer- of wandafwerking  die waterdicht zou moeten zijn (zoals tegels of voegen)

Eigen risico

U heeft géén eigen risico

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit

Vandalisme

Schade door vandalisme is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die zonder uw toestemming uw gebouw is binnengekomen

Waar ben ik gedekt?

Uw spullen zijn verzekerd als ze binnen uw bedrijfsgebouw zijn als de schade ontstaat. Het adres van dit gebouw staat op de polis.

Extra informatie

Soms zijn uw spullen ook op een andere plek verzekerd. Lees hiervoor goed uw polisvoorwaarden, of vraag het aan uw Onderlinge adviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. U kunt dit doen per telefoon: (0299) 401578 per mail (info@onderlingewaterland.nl) of gewoon bij ons op kantoor.