Uitvaartverzekering in geld Wat is wel en niet gedekt door deze uitvaartverzekering in geld?

icon_wat-is-een

Wat is een uitvaartverzekering in geld?

Deze verzekering keert een bedrag uit als je overlijdt. Met dit geld kunnen je nabestaanden (een deel van) je uitvaart betalen.
icon_voor-wie

Voor wie?

Je verzekert de uitvaart van jezelf en/of je partner en/of je (klein)kinderen. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 90 jaar.

Extra informatie

Je kunt ook iemand anders verzekeren. Vanaf de leeftijd van 75 jaar is het alleen mogelijk om een verzekering af te sluiten tegen betaling van een eenmalige koopsom.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Je verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering spreek je af welk bedrag dit is.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij fraude. Of als je informatie over je gezondheid verzwijgt.
icon_let-op

Let op

Let-optekst: meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

Het bedrijfsresultaat komt ten goede aan de verzekerden, omdat wij zonder winstoogmerk werken.

Extra informatie

Dat betekent dat je jaarlijks terugbetaling van een deel van de betaalde voorschotpremie krijgt, afhankelijk van het behaalde bedrijfsresultaat. De daadwerkelijke terugbetaling hiervan vindt plaats eenmaal in de 3 jaar.
icon_medisch

Gezondheid

We stellen je een aantal vragen over je gezondheid.

Extra informatie

Afhankelijk van de gezondheid kan worden besloten dat de verzekering niet kan worden afgesloten.
icon_premie

Premie

Je kiest zelf hoe lang je premie betaalt, 25 of 40 jaar. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. Betaling ineens is ook mogelijk door het storten van een eenmalige koopsom.
icon_stijging

Indexering

Het verzekerd bedrag blijft gelijk en wordt niet geindexeerd.

Extra informatie

Dit percentage is gebaseerd op de verwachte kostenstijging van een uitvaart in de toekomst. Bijvoorbeeld door inflatie.
icon_looptijd

Looptijd

Je bent je hele leven verzekerd. Ook als je klaar bent met premie betalen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Je kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft soms een waarde. We kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden.