onna onna gezinsongevallenverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat je de uitkering krijgt. Je krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.
icon_overlijden

Overlijden

De erfgenamen krijgen een bedrag uitgekeerd bij overlijden van een verzekerde door een ongeval. Bekijk voor de details de polisvoorwaarden.
icon_uitgebreide-dekking

Uitgebreide dekking

In geval van overlijden van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, wordt een bedrag uitgekeerd van € 5.000. Bij blijvende invaliditeit wordt bij gedeeltelijk (functie)verlies een evenredig deel uitgekeerd van € 50.000.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.
icon_let-op

Let op

Tijdens het reizen in een motorvliegtuig, anders dan als passagier, is er geen dekking.
icon_speciaal

Extra: voor wie?

Deze ongevallenverzekering geldt voor jou, je partner en je ongehuwde (pleeg- en stief) kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen. Ongehuwde (pleeg- en stief) kinderen die voor studie uitwonend zijn ook meeverzekerd.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De ingangsdatum van je verzekering vind je terug op jouw polis. Verandert er iets in jouw situatie? Meld dat dan meteen bij ons. Je kan je verzekering dagelijks opzeggen, wij hanteren geen opzegtermijn.