Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding.

Wat is verzekerd?

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding.

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie in de 1e en 2e graad. En als bij de rechtbank een aanvraag voor een echtscheiding is ingediend.

Extra informatie

Met familie in de 1e en 2e graad bedoelen wij; uw ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen. Of de ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen van uw partner en de partner van uw ouders.

Werk

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan voor minimaal een jaar hebt gekregen. Of als u buiten uw schuld en buiten uw wil werkloos wordt.

Woning

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u woning (of bedrijfspand) zo ernstig beschadigd raakt dat u als eigenaar of huurder aanwezig moet zijn.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor uw hele reis niet door kan gaan? Dan krijg u een beperkte vergoeding voor alle onderdelen van uw reis.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de reden van annulering op het moment van de verzekeringsaanvraag te voorzien was.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet uw reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dat niet gedekt.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding is afhankelijk van uw keuze € 2000,- of € 5000,- per persoon per reis. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld u schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via automatische incasso of met Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail aan info@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.