Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit door een ongeval keren wij een bedrag uit. Dit bedrag is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Zodra er een medische eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Je wettelijke erfgenamen krijgen een bedrag als je overlijdt door een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het ongeval door roekeloosheid hebt veroorzaakt, het ongeval is voorgevallen tijdens het beoefenen van een risicosport of als het ongeval een gevolg is van alcohol of drugs (misbruik).

Extra informatie

In de polisvoorwaarden lees je welke sporten onder risicosporten vallen.

Uitgebreide dekking

Je kunt je dekking op de ongevallen verzekering niet uitbreiden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering dekt alleen schade als er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. Het dekt bijvoorbeeld geen arbeidsongeschiktheid of kosten voor een ziekenhuisopname.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of met Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de begin- en einddatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail aan info@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.