Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten en de kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Een juridisch medewerker van ARAG levert de juridische hulpverlening. Als het nodig is om een procedure te voeren, mag u zelf een juridisch specialist kiezen.

Wat is verzekerd?

U krijgt juridische hulp bij een conflict waarvoor u verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende dekkingen.

Extra informatie

U kunt kiezen voor basisdekking, topdekking (als u woonachtig bent in de EU/VS), eigendom van een woning en verhuur van een woning (als u een woning in Nederland achterlaat).

Verkeer

U krijgt juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld bij schade aan uw auto door iemand anders.

Letsel

U krijgt juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een onrechtmatige daad.

Extra informatie

Onderdeel van basisdekking (voor verkeersongevallen en verhalen onrechtmatige daad) en van topdekking (voor arbeidsongevallen)

Keuze: wonen

Er bestaat een mogelijkheid om uw achtergebleven woning mee te verzekeren. Ook bij verhuur van deze woning.

Extra informatie

Bij de keuze voor de dekking "Eigendom van een woning" krijgt u juridische hulp bij conflicten over onderhoud, burenrechtelijke bepalingen, verzekeringen en bouwvergunningen.

Keuze: werk en inkomen

Als u kiest voor de topdekking krijgt u juridische hulp bij een conflict met de werkgever, pensioenuitvoerder of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

Een voorwaarde voor rechtsbijstand is dat uw arbeidsovereenkomst naar het recht van één van de landen van de Europese Unie (EU) of is opgesteld. U heeft alleen recht op rechtsbijstand als een rechter in de EU de zaak kan behandelen en het recht van een land uit de EU van toepassing is.

Aankopen

U krijgt juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt. Ook over bijvoorbeeld een vakantieboeking of sleep- en reparatieovereenkomst van uw voertuig.

Keuze: familie en relaties

Als u kiest voor de topdekking krijgt u juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met personen- en familierecht. Bijvoorbeeld bij adoptie of curatele.

Extra informatie

Let op: we verzekeren niet alle conflicten die te maken hebben met personen- en familierecht. U krijgt bijvoorbeeld geen juridische hulp voor alles wat te maken heeft met: echtscheiding, scheiding van tafel en bed, stoppen met samenleven met een ander, huwelijkse voorwaarden.

Optionele dekkingen

U kunt kiezen voor basisdekking, topdekking (EU/VS/VK), eigendom van een woning, verhuur van een woning.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Fiscaal en vermogen

U krijgt geen juridische hulp als uw conflict te maken heeft met vermogensbeheer. Bijvoorbeeld met aandelen, opties, obligaties, spaardeposito’s of waardepapieren. Ook niet bij contracten die daarover gaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U krijgt geen juridische hulp voor zaken waarvan u al wist op het moment van afsluiten.

Maximum kosten en drempel

De maximale kosten die ARAG maakt voor uw juridische hulp bedraagt € 15.000,- (en € 7.500,- bij de dekking "Eigendom van een Woning"). U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175,- gaat. Voor verkeers- en strafrechtzaken geldt geen minimum schadebedrag.

Extra informatie

Als u zelf een hulpverlener van buiten ARAG kiest om u bij te staan bij de rechter, geldt een lagere limiet van € 6.000,-

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. De kosten hiervoor krijgt u tot € 15.000,- vergoed (en € 7.500,- bij de dekking "Eigendom van een woning"). Wel gelden daarbij speciale voorwaarden.

Extra informatie

Voor procedures waarbij een advocaat niet verplicht is mag u zelf een juridisch specialist kiezen. Is een advocaat niet verplicht en kiest u voor een juridisch specialist buiten ARAG? Dan vergoeden wij de kosten tot € 6000,- euro.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in de hele wereld.

Extra informatie

De rubriek “Sociale verzekeringen + Pensioen” uit de basisdekking geldt alleen in Nederland. De topdekking geldt alleen in de Europese Unie, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De rubrieken “Eigendom van een woning” en “Verhuur van een woning” gelden alleen voor woningen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld uw schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of met Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail aan info@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.