Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en de kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Een juridisch medewerker van ARAG levert de juridische hulpverlening. Als het nodig is om een procedure te voeren, mag je zelf een juridisch specialist kiezen.

Wat is verzekerd?

Je krijgt juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en de kosten van onafhankelijke deskundigen.

Verkeer

Je krijgt juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld bij schade aan je auto door iemand anders.

Letsel

Je krijgt juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een onrechtmatige daad.

Aankopen

Je krijgt juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt. Ook over bijvoorbeeld een vakantieboeking of sleep- en reparatieovereenkomst van je voertuig.

Wat is niet verzekerd?

  • Je krijgt geen juridische hulp als je het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning. Of conflicten met buren of de overheid over je woning is niet verzekerd.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie is niet verzekerd.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis of een echtscheiding is niet verzekerd.

Fiscaal en vermogen

Je krijgt geen juridische hulp als je conflict te maken heeft met vermogensbeheer. Bijvoorbeeld met aandelen, opties, obligaties, spaardeposito’s of waardepapieren. Ook niet bij contracten die daarover gaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je krijgt geen juridische hulp voor zaken waarvan je al wist op het moment van afsluiten.

Maximum kosten en drempel

De maximale kosten die ARAG maakt voor je juridische hulp bedraagt € 12.500,-. Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 450,- gaat. Voor verkeers- en strafrechtzaken geldt geen minimum schadebedrag.

Extra informatie

Als je zelf een hulpverlener van buiten ARAG kiest om je bij te staan bij de rechter, geldt een lagere limiet van € 6.000,-

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als je conflict voor de rechter komt mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. De kosten hiervoor krijg je tot € 12.500,- vergoed. Wel gelden daarbij speciale voorwaarden.

Extra informatie

Voor procedures waarbij een advocaat niet verplicht is mag u zelf een juridisch specialist kiezen. Is een advocaat niet verplicht en kiest u voor een juridisch specialist buiten ARAG? Dan vergoeden wij de kosten tot € 6000,- euro.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij conflicten in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of met Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de begin- en einddatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via info@oomverzekeringen.nl of je Mijn OOM omgeving.