Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor de schade.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor de schade.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: U helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen en deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: Uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning waar u ingeschreven staat is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Geleende spullen zijn verzekerd tot € 4500,- met een eigen risico van € 45,- per gebeurtenis. Gehuurde spullen zijn niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Oppassen of logeren

Schade die u veroorzaakt tijdens het oppassen of logeren bij iemand anders is niet verzekerd.

Schade door auto

Schade die u veroorzaakt met uw auto is niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Verwondt u iemand anders of beschadigt u de spullen van iemand anders tijdens sport of een spel? Dan is dat niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag nooit meer dan € 12.500,-.

Eigen risico

Alleen voor schade aan zaken die u onder u heeft geldt een eigen risico van € 45,-.

Schade onderling

Bij schade aan verzekerden onderling is alleen letselschade verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa, en bepaalde andere landen. Maar niet in uw land van herkomst.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld uw schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of met Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stop automatisch na de gekozen looptijd. In bepaalde gevallen kunt u de verzekering binnen de gekozen looptijd opzeggen. Neem daarvoor contact op via info@oomverzekeringen.nl of via 070 353 21 00.