Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan alle soorten grafmonumenten. Het gaat daarbij om onder andere stormschade, vernieling en diefstal.

Wat is verzekerd?

Schade aan een grafmonument zoals een grafsteen, urn, urnengraf of grafzerk. Het gaat dan om schade door vandalisme, diefstal of storm.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het verzekerde bedrag (inclusief plaatsingskosten en btw). Het verzekerde bedrag kiest u zelf.

Ook verzekerd is schade door verkeerde reiniging.

Ook verzekerd zijn fouten bij reparatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door natuurlijke verschijnselen als slijtage, oxidatie en corrosie.

Schade veroorzaakt in de eerste 48 uur na plaatsing van het grafmonument.

Verzakking van het graf en constructiefouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij keren alleen uit als de schade daadwerkelijk wordt hersteld of een nieuw monument wordt geplaatst.

Eigen risico

€ 0 per gebeurtenis.

Is de verzekerde som door tussentijdse prijsstijgingen niet meer voldoende voor aanschaf van eenzelfde monument? Dan wordt de verzekerde som (nieuwwaarde inclusief plaatsingskosten en btw) met maximaal 25% verhoogd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt het grafmonument op het door u aangegeven perceel op de begraafplaats of crematorium. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld uw schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt ons de verschuldigde premie vooraf. U betaalt de premie uiterlijk voor de premievervaldatum of binnen 30 dagen nadat wij de nota hebben verstuurd. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of via een betaallink met iDEAL/Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en heeft een vaste looptijd van tien jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering opzeggen als uw monument door schade verloren is gegaan. Als u dat wilt, kunt u voor het vervangende grafmonument een nieuwe verzekering aanvragen.