Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Het gaat daarbij om schade door brand, storm, inbraak en zeewater. 

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw strandhuisje, zoals meubels zijn verzekerd. 

Verzekerd bedrag

De dekking is op basis van premier risque. U kiest het bedrag waarvoor u uw inboedel wilt verzekeren. De verzekering keert de daadwerkelijke schade uit tot maximaal dit bedrag.

Bekijk in de afschrijvingstabel of de nieuwwaarde of dagwaarde van toepassing is.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Neem voor de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: (Audio-) apparatuur

We vergoeden de dagwaarde van je apparatuur. Zijn je spullen minder dan 1 jaar oud? Dan krijg je de nieuwwaarde tot maximaal € 1.000.

Keuze: spullen buiten huis

We vergoeden de dagwaarde van je spullen buitenshuis tot maximaal € 20.000. Het gaat hierbij om planten, tuinmeubels en schuttingen.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw spullen zijn buiten uw strandhuisje niet verzekerd. Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten.

Sieraden

Uw sierraden zijn niet verzekerd. 

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking is geldig van maart t/m oktober. Tenzij u een vergunning heeft om buiten deze maanden op strand te mogen staan.

Eigen risico

Het eigen risico is € 250,- per gebeurtenis voor schade voorzaakt door brand, storm, inbraak, vandalisme of waterschade. Voor de overige dekkingen is geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan inboedel in uw strandhuisje in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of via een betaallink met iDEAL/Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail aan brand@oomverzekeringen.nl.