Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw strandhuisje. Het gaat daarbij om schade door brand, storm, inbraak en zeewater.

Wat is verzekerd?

Uw strandhuisje is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Uw strandhuisje is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebasseerd op de waarde van het strandhuisje. Bij het aanvragen van de verzekering kan gekozen worden uit herbouwwaarde, nieuwwaarde of vervangingswaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt  u ook zelf een expert inschakelen. Neem voor de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Glasbreuk kunt u apart bijverzekeren tot maximaal 35m2. 

Keuze: vandalisme

Schade door vandalisme aan uw strandhuisje kunt u apart meeverzekeren. 

Zonnepanelen

Zonnepanelen op uw strandhuisje zijn optineel mee te verzekeren. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten.

Tuin

Schade aan uw tuin is niet verzekerd. 

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking is geldig van maart t/m oktober. Tenzij u een vergunning heeft om buiten deze maanden op strand te mogen staan.

Eigen risico

Het eigen risico is € 250,- per gebeurtenis als de schade is veroorzaakt door brand, storm, inbraak, vandalisme of waterschade. Voor de overige dekkingen is geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw strandhuisje in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of via een betaallink met iDEAL/Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail aan brand@oomverzekeringen.nl.