Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door oorzaken als brand, diefstal, neerslag, bliksem, inductie en overspanning, storm, lekkage, vorst, vandalisme, gewelddadige beroving en afpersing.

Extra informatie

Wilt u ook schade verzekeren die u per ongeluk zelf veroorzaakt? Bijvoorbeeld bij vallen of door stoten? Dat kan met onze uitgebreidere Inboedelverzekering Royaal.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis die niet aan uw woning vastzitten en die verplaatst kunnen worden. Zoals meubels, kleding, apparatuur, sieraden en geld. Ook kunst en antiek is verzekerd. Voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding.

Extra informatie

De maximumvergoeding geldt voor: geld, tuinmeubels, gereedschap, sieraden, audiovisuele apparatuur en computers, kunst en antiek, huisdieren, vaartuigen, aanhangwagens en caravans.

Verzekerd bedrag

U verzekert de nieuwwaarde van uw inboedel. Dit is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kopen. Maar: in bepaalde gevallen keren wij bij schade niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde uit. Of we vergoeden de reparatiekosten. En voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, óók als uw inboedel meer waard blijkt dan het bedrag dat u verzekerd heeft. We noemen dat uw ‘garantie tegen onderverzekering’. Maar: deze garantie geldt alleen als de inboedelwaarde automatisch in bepaald, of u de inboedelwaardemeter of het inventarisatieformulier goed heeft ingevuld. Dat zijn vragenlijsten waarmee we de waarde van uw inboedel vaststellen.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

U heeft amximaal drie maanden de tijd om een contra-expert in te schakelen.

Sieraden

Sieraden zijn in huis meeverzekerd tot maximaal € 6.000. Zijn uw sieraden meer waard? Neem dan contact met ons op hoe we dit het beste kunnen verzekeren.

Extra informatie

U kunt sieraden ook extra verzekeren via onze kostbaarhedenverzekering. Uw sieraden zijn dan ook buitenhuis verzekerd.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur, cd’s, dvd’s, kabels, acculaders enzovoort zijn meeverzekerd tot maximaal € 12.000. Zijn deze spullen meer waard? Neem dan contact met ons op hoe we dit het beste kunnen verzekeren.

Spullen buiten huis

Wasgoed, tuinmeubels, tuingereedschap, tuinkeukens, ornamenten, ladders en motor en robotmaaiers in uw tuin of op uw balkon zijn verzekerd tot € 1.250. Maar: niet tegen schade door het weer, zoals storm.

Extra informatie

Heeft u spullen in een garage of schuur, een andere woning in Nederland of een afgesloten auto. Ook dat is verzekerd. Lees hiervoor goed de voorwaarden, of vraag het ons.

Vergoeding voor tuinherstel, opslag van spullen en andere vergoedingen...

We vergoeden niet alleen de schade aan uw inboedel. We bieden ook extra vergoedingen. Zo vergoeden we kosten voor tijdelijke huisvesting, kosten die u maakt om de schade op te ruimen, kosten voor opslag van spullen die niet zijn beschadigd en kosten om schade aan uw tuin te herstellen.

Extra informatie

We geven de extra vergoedingen tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door een aardbeving, overstroming na een dijkdoorbraak, slijtage, achterstallig onderhoud of constructiefouten.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd. Wilt u dat wel verzekeren? Dat kan met onze uitgebreidere 'Inboedelverzekering Royaal'.

Criminele of illegale activiteiten

Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door illegale of criminele activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn, en er door de muren of vloer van uw woning vocht komt. Lees goed de polisvoorwaarden, of vraag het ons gewoon.

Eigen risico

Bij een eigen woning geldt geen eigen risico. Bij een huurwoning geldt in één situatie wel een eigen risico. Namelijk, bij stormschade aan aanpassingen of uitbreidingen. Uw eigen risico is dan € 250,-. In alle andere gevallen geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. U kunt dit doen per telefoon: (0348) 688 316, per mail (info@ovmrijnenaar.nl) of gewoon bij ons op kantoor.