Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade aan anderen of andermans spullen en dieren. Veroorzaakt met uw auto, door spullen die van uw auto vallen, of door een aanhanger, caravan of vouwwagen die aan uw auto is gekoppeld. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. 

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto na een ongeval is verzekerd. Ook in het buitenland. Onze hulpdienst vervoert uw beschadigde auto naar een plek in Nederland naar keuze. En we zorgen dat u weer veilig thuis komt. 

Bekleding

Ook verzekerd: schade aan de bekleding van uw auto door gewonde personen die u gratis vervoert. 

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. Bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Bij schade ontstaan tijdens het in- en uitladen van spullen uit uw auto. Of terwijl de auto zonder uw toestemming werd gebruikt. 

Extra informatie

Wij zijn vaak verplicht de schade te vergoeden aan de benadeelde. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan ons.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd. Pechhulp in het buitenland is alleen verzekerd met de dekking Volledig Casco. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Autoverzekering Beperkt Casco of Volledig Casco (Allrisk) af. Of kies voor een van onze aanvullende autoverzekeringen. Bijvoorbeeld: Verhaalsrechtshulp motorrijtuigen of een Schadeverzekering inzittenden.

Eigen risico

U heeft géén eigen risico

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland en in Europa. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u (nog meer) verzekerd bent. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Deze korting kan oplopen tot 75% bij onze autoverzekering, en 70% voor onze motorrijtuigenverzekering. Als u schade claimt, dan krijgt u minder of geen korting. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.