Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (elektrische) fiets bij beschadigingen en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

U krijgt de nieuwwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare (elektrische) fiets. Als de schade na deze drie jaar ontstaat, werken wij met een afschrijvingstabel.

Schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal is verzekerd.

Schade aan je fiets

Schade aan uw (elektrische) fiets is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: Kinderzitje of navigatie meeverzekeren

U kunt ook uw kinderzitje of navigatie meeverzekeren. Eigenlijk alle spullen die niet standaard op de fiets zoals een kinderzitje, een extra bagagedrager, fietstassen, navigatie etc. kunt u meeverzekeren. U kunt alleen spullen verzekeren die op uw fiets zitten, dus geen helm, kleding, fietsbril etc.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die u met uw (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Pechhulp

Pechhulp is niet meeverzekerd.

Beschadigingen en krassen

Krassen en beschadigingen aan de lak van uw fiets zijn niet verzekerd. Ook bent u niet verzekerd voor slijtage en de breuk van uw ketting. 

Extra informatie

Schade aan zaken als jasbeschermers, snelbinders, bellen en kabels is ook niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als u de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als u een fietsslot met het ART-keurmerk gebruikt.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico als uw (elektrische) fiets wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een eigen risico van € 25.

Schade aan uw accu

Schade aan de accu van uw elektrische fiets is alleen verzekerd bij een nieuwe fiets.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.