Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade aan anderen of andermans spullen en dieren. Veroorzaakt met uw motor, door spullen die van uw motor vallen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw motor na een ongeval is verzekerd. Ook in het buitenland. Onze hulpdienst vervoert uw beschadigde motor naar een plek in Nederland naar keuze. En we zorgen dat u weer veilig thuis komt. 

Diefstal of total loss

Diefstal is verzekerd met de Beperkt Cascoverzekering en de Volledig Casco verzekering. Total loss is alleen verzekerd onder de Volledig Cascoverzekering. Is uw motor verzekerd voor minder dan € 75.000? En jonger dan 1 jaar? Dan krijgt u de volledige nieuwwaarde.

Extra informatie

Is uw motor jonger dan 3 jaar? Dan krijgt u de nieuwwaarde min een bedrag voor elke maand dat uw motor ouder is dan 1 jaar. Bij motoren ouder dan 3 vergoeden we de dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering en de Volledig Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. Soms gelden hierbij eisen aan de beveiliging van uw motor. Inbraak en diefstal is verzekerd met een Beperkt en Volledig Cascoverzekering

Keuze: schade aan eigen motor

Wilt u ook de schade aan uw eigen motor verzekeren? Kies dan voor de Volledig Casco verzekering. Schade aan uw motor is dan verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is. Zoals schade door botsen, slippen of van de weg raken.

Keuze: pechhulp

Pechhulp is alleen bij de Volledig Casco verzekerd. Maar alleen in het buitenland.

Keuze: Kleding en helm

U kunt schade aan uw motorkleding en uw helm ook meeverzekeren. Standaard is dit verzekerd tot € 500, maar alleen als er ook schade is aan de motor zelf.

Extra informatie

Schade aan uw helm en uw kleding is alleen verzekerd met een Beperkt Casco of een Volledig Casco dekking. 

Keuze: Bonusbescherming meeverzekeren

Heeft u een schade bij ons geclaimd? In veel gevallen daalt u dan een aantal treden in de bonus/malus tabel. Meestal gaat u dan meer premie betalen. Als u wilt, kunt u bescherming van uw bonus meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs. Bij schade tijdens verhuur, vervoer tegen betaling of tijdens in- en uitladen. Of terwijl de motor zonder uw toestemming werd gebruikt. Bij schade door normale slijtage, onjuist gebruik of verwijtbare diefstal.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade en letsel van opzittenden is niet meeverzekerd. Ook niet voor uw eventuele passagier. Dit kunt u wel aanvullend verzekeren met een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI). U kunt ook verhaalsrechtshulp extra meeverzekeren.

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen motor. Op uw polis staat hoe hoog dat is. Laat u uw motor repareren bij een bedrijf van de Stichting Schadegarant? Dan is uw eigen risico € 67,50 lager. 

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland en in Europa. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u (nog meer) verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Deze korting kan oplopen tot 75% bij onze autoverzekering, en 70% voor onze motorrijtuigenverzekering. Als u schade claimt, dan krijgt u minder of geen korting. Of u betaalt een toeslag

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.