Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen of dieren van een ander beschadigt. En alleen als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Uzelf, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld is verzekerd. Zoals een au pair of een legale huishoudelijke hulp. En huisdieren waarvoor u aansprakelijk kan worden gesteld.

Extra informatie

Met huisgenoten bedoelen we uw partner, kinderen die bij u wonen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Past een van uw verzekerde gezinsleden op voor een kleine bijverdienste? En veroorzaakt diegene schade tijdens het oppassen? Dan is dat verzekerd. Ook verzekerd: als een logee van u schade tijdens het logeren veroorzaakt.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren aan iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door een eigen woning in Europa is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan spullen die u heeft geleend wél. Tot een bedrag van € 12.500.

Extra informatie

Gaat het om een geleende auto, (zeil)boot, motor of caravan? Of verlies of diefstal van geleend geld of geleende bank- of creditcard? Dat is niet verzekerd.

Elektrische fiets, drones en stage van uw kinderen

En u bent ook verzekerd als de schade ontstaat met of door een elektrische fiets met trapondersteuning. Of door een drone. En veroorzaken uw meeverzekerde kinderen schade tijdens een stage, vakantie- of bijbaantje? Die schade valt ook onder de verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. En bij schade die te maken heeft met seksueel getint gedrag. Of met een wapen dat u heeft gebruikt, terwijl u geen wapenvergunning heeft. Ook schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten is niet verzekerd.

Extra informatie

In de Bijzondere voorwaarden bij uw Aansprakelijkheidsverzekering particulier staat precies wanneer wij geen geen schadevergoeding betalen.

Schade door auto

De aansprakelijkheid voor schade door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt onder de verplichte WA autoverzekering.

Extra informatie

Schade door een auto is alleen verzekerd als de schade is veroorzaakt door een meeverzekerd kind onder de 18 jaar dat aan het joyriden was. Of door uzelf als passagier in een auto die niet van u is. Of door huispersoneel met een eigen auto.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler of een toeschouwer verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er geen normaal spelverloop? Dan bent u mogelijk aansprakelijk en is de schade wel gedekt.

Schade tijdens werk

Schade die veroorzaakt wordt tijdens betaald werk is niet verzekerd. Schade veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk wel.

Extra informatie

U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden de schade tot het bedrag dat op uw polis staat. Maar: er geldt een lagere maximumvergoeding bij schade aan spullen van anderen die u voor hen bewaart of gebruikt. Bij schade aan een motorrijtuig dat is gebruikt voor joyriding. En bij schade ontstaan tijdens een vriendendienst.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact met op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.