Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Deze aanvullende dekking Annulering kunt u alleen afsluiten naast de Doorlopende reisverzekering.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij vergoeden annuleringskosten bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als u of uw partner door complicaties bij een zwangerschap (voor de 36e week) niet kunt reizen.

Familie

Wij vergoeden annuleringskosten bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie in de 1e en 2e graad. En als u en uw partner uit elkaar gaan. Of als een van uw ouders of kinderen onverwacht dringend zorg nodig heeft, die u alleen zelf kunt geven.

Extra informatie

Familie in de 1e graad:partner, ouders (ook stiefouders en adoptieouders), schoonouders; kinderen (ook stief- en adoptiekinderen); schoondochters en -zonen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, kleinkinderen, oma's en opa's, schoonzussen en zwagers, stiefzussen en -broers.

Werk

Wij vergoeden annuleringskosten als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Extra informatie

Het moet gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.

Woning

Wij vergoeden annuleringskosten als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Maar ook als u schade heeft aan uw woning.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor uw hele reis niet door kan gaan? Dan krijgt u een vergoeding voor alle onderdelen van uw reis.

Waarnemer

Heeft u tijdens uw vakantie een vervanger of een waarnemer op uw bedrijf geregeld? Dan kunt u het uitvallen van deze waarnemer meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij overlijden of ziekte van vrienden of van familie niet in de 1e of 2e graad. Bij annulering wegens een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Of als de reden van annulering op moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Ramp in het buitenland

Annulering wegens een ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft u een reisgenoot die niet op uw polis staat? Vraag uw reisgenoot dan naar zijn eigen reis- en annuleringsverzekering. Want moet u de reis afzeggen vanwege uw reisgenoot? Dan geven we alleen een vergoeding als uw reisgenoot zelf ook kosten vergoed krijgt.

Maximale vergoeding

Moet u de hele reis afzeggen? Dan vergoeden we de hele reissom. Bent u al op vakantie en moet u eerder naar huis? Wij vergoeden dan de niet gebruikte vakantiedagen. Er geldt wel altijd een maximum.

Extra informatie

U kunt zelf kiezen uit drie maximale vergoedingen. € 1.500,- per verzekerde per reis en € 6.000,- per jaar voor alle verzekerden samen. Of € 3.500,- per verzekerde per reis en € 14.000,- per jaar voor alle verzekerden samen. Of € 5.000,- per verzekerde per reis, en € 20.000,- per jaar voor alle verzekerden samen.

Waar ben ik gedekt?

U bent overal ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over..

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Belandt u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de dekking door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.