Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Met de dekking Beperkt Casco verzekert u ook diefstal-, vandalisme- en ruitschade. Maar ook schade aan uw auto door oorzaken zoals storm, hagel, brand, bliksem of door een botsing met loslopende dieren.

Extra informatie

Wilt u ook schade aan uw auto door een ongeval verzekeren? Of door slippen? Ook als het uw eigen fout is? Kies dan voor de dekking Volledig Casco.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade aan anderen of andermans spullen en dieren. Veroorzaakt met uw auto, door spullen die van uw auto vallen, of door een aanhanger, caravan of vouwwagen die aan uw auto is gekoppeld. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto na een ongeval is verzekerd. Ook in het buitenland. Onze hulpdienst vervoert uw beschadigde auto naar een plek in Nederland naar keuze. En we zorgen dat u weer veilig thuis komt.

Extra informatie

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de dagwaarde. Plus de dagwaarde van accessoires, tot maximaal het bedrag waarvoor u accessoires heeft meeverzekerd. En als u accessoires niet heeft meeverzekerd, kunt u tot maximaal € 1.000,- vergoed krijgen.

Reparatie

U mag zelf kiezen waar u uw auto laat repareren. Maar: u krijgt € 67,50 korting op uw eigen risico als u kiest voor reparatie bij een garage van de Stichting Schadegarant.

Extra informatie

Heeft u een ster, barst of gaatje in uw ruit? Dan heeft u geen keuze. U moet dan naar een bedrijf van de Stichting Glasgarant. Lees meer in het onderdeel 'Ruitschade'.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U bent verzekerd tegen schade aan de voor-, zij- of achterruiten van uw auto. Maar alleen als u de schade laat herstellen bij een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Stichting Glasgarant.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. Hierbij gelden soms eisen aan de beveiliging van uw auto.

Extra informatie

Spullen die in uw auto liggen zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een inboedelverzekering afsluiten.

Andere schade aan eigen auto

Kwaadwillige beschadiging (vandalisme) is ook verzekerd. Als u schade claimt vanwege vandalisme daalt u een aantal treden in de bonus/malus tabel. Meestal gaat u dan meer premie betalen.

Bonusbescherming meeverzekeren

Heeft u een schade bij ons geclaimd? In veel gevallen daalt u dan een aantal treden in de bonus/malus tabel. Meestal gaat u dan meer premie betalen. Als u wilt, kunt u bescherming van uw bonus meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs. Bij schade tijdens verhuur, vervoer tegen betaling of tijdens in- en uitladen. Of terwijl de auto zonder uw toestemming werd gebruikt. Bij schade door normale slijtage, onjuist gebruik of verwijtbare diefstal.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd. Pechhulp in het buitenland is alleen verzekerd met de dekking Volledig Casco.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan Beperkt Casco? Sluit dan dan een Autoverzekering Volledig Casco (Allrisk) af. Of kies voor een van onze aanvullende autoverzekeringen. Bijvoorbeeld: Verhaalsrechtshulp motorrijtuigen of een Schadeverzekering inzittenden.

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen auto. Op uw polis staat hoe hoog dat is. Laat u uw auto repareren bij een Schadegarant-bedrijf? Dan is uw eigen risico € 67,50 lager. Worden uw ruiten gerepareerd met een harsinjectie bij een Glasgarant-bedrijf? Dan heeft u geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland en in Europa. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u (nog meer) verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over..

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Deze korting kan oplopen tot 75% bij onze autoverzekering, en 70% voor onze motorrijtuigenverzekering. Als u schade claimt, dan krijgt u minder of geen korting. Of u betaalt een toeslag

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.