Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt, maar ook schade aan uw eigen auto. Met de dekking Volledig Casco (allrisk) verzekert u vrijwel alle schade aan uw eigen auto. Zoals schade door een aanrijding of een botsing.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade aan anderen of andermans spullen en dieren. Veroorzaakt met uw auto, door spullen die van uw auto vallen, of door een aanhanger, caravan of vouwwagen die aan uw auto is gekoppeld. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto na een ongeval is verzekerd. En in het buitenland krijgt u ook hulp als u niet meer verder kunt rijden door een defect aan uw auto.

Extra informatie

Onze hulpdienst vervoert uw beschadigde auto naar een plek in Nederland naar keuze. En we zorgen dat u weer veilig thuis komt.

Diefstal of total loss

Is uw auto verzekerd voor minder dan € 75.000? En jonger dan 1 jaar? Dan krijgt u de volledige nieuwwaarde. Is uw auto jonger dan 3 jaar? Dan krijgt u de nieuwwaarde min een bedrag voor elke maand dat uw auto ouder is dan 1 jaar. Bij auto's ouder dan 3 vergoeden we de dagwaarde.

Extra informatie

U krijgt geen uitkering als wij u de diefstal kunnen verwijten omdat u de sleutels in de auto had achtergelaten, de deuren of ramen niet goed had afgesloten of kostbare spullen zichtbaar had achtergelaten.

Reparatie

U mag zelf kiezen waar u uw auto laat repareren. Maar: u krijgt € 67,50 korting op uw eigen risico als u kiest voor reparatie bij een garage van de Stichting Schadegarant.

Extra informatie

Heeft u een ster, barst of gaatje in uw ruit? Dan heeft u geen keuze. U moet dan naar een bedrijf van de Stichting Glasgarant. Lees meer in het onderdeel 'Ruitschade'.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U bent verzekerd tegen schade aan de voor-, zij- of achterruiten van uw auto. Maar alleen als u de schade laat herstellen bij een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Stichting Glasgarant.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. Soms gelden hierbij eisen aan de beveiliging van uw auto.

Extra informatie

Spullen die in uw auto liggen zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een inboedelverzekering afsluiten.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is. Zoals schade door botsen, slippen of van de weg raken.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is meeverzekerd.

Bonusbescherming meeverzekeren

Heeft u een schade bij ons geclaimd? In veel gevallen daalt u dan een aantal treden in de bonus/malus tabel. Meestal gaat u dan meer premie betalen. Als u wilt, kunt u bescherming van uw bonus meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs. Bij schade tijdens verhuur, vervoer tegen betaling of tijdens in- en uitladen. Of terwijl de auto zonder uw toestemming werd gebruikt. Bij schade door normale slijtage, onjuist gebruik of verwijtbare diefstal.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade en letsel bij inzittenden is niet meeverzekerd. Dit kunt u wel aanvullend verzekeren met een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI). U kunt ook verhaalsrechtshulp extra meeverzekeren.

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen auto. Op uw polis staat hoe hoog dat is. Laat u uw auto repareren bij een bedrijf van de Stichting Schadegarant? Dan is uw eigen risico € 67,50 lager. Worden uw ruiten gerepareerd met een harsinjectie? Dan heeft u geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland en in Europa. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u (nog meer) verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Deze korting kan oplopen tot 75% bij onze autoverzekering, en 70% voor onze motorrijtuigenverzekering. Als u schade claimt, dan krijgt u minder of geen korting. Of u betaalt een toeslag

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.