Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, scooter, snorfiets aan anderen veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Deze korting kan oplopen tot 70%. Als u schade claimt, dan krijgt u minder of geen korting. Of u betaalt een toeslag.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs. Bij schade tijdens verhuur, vervoer tegen betaling of tijdens in- en uitladen. Of terwijl de bromfiets zonder uw toestemming werd gebruikt.

Diefstal of total loss

U kunt zich bij ons niet verzekeren voor schade aan uw bromfiets. Ook diefstal van uw bromfiets valt niet onder deze verzekering.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is niet verzekerd.

Schade aan eigen bromfiets

Schade aan uw eigen bromfiets is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt zich ook aanvullend verzekeren voor rechtsbijstand na een ongeval. Dit kan met onze Verhaalsrechtshulpverzekering motorrijtuigen.

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.