Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan, vouwwagen of opzet-unit. U kunt kiezen voor de dekking Standaard of Plus. De Plus dekking is alleen voor nieuwe caravans.

Extra informatie

Brengt u met een caravan of vouwwagen achter een auto schade aan anderen toe? Dan is dat gedekt op de Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) van de auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties. Je kiest zelf hoe uitgebreid je je verzekert.

Diefstal of total loss

Is uw caravan gestolen of total loss? Bij de Standaarddekking krijgt u de nieuwwaarde als de schade binnen 1 jaar ontstaat. Wij hebben ook een Plusdekking met 3 jaar nieuwwaarderegeling, en een Plusdekking met 5 jaar. U kiest zelf.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. Na de nieuwwaardeperiode rekenen wij met een gunstige afschrijving. De hoogte van deze afschrijving is afhankelijk van de gekozen dekking.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Maar let op: Laat u de schade aan uw caravan, vouwwagen of stacaravan repareren bij een bedrijf dat de ProfileRepair hersteltechniek toepast? Dan heeft u geen eigen risico.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: inboedel

U kunt ook uw spullen in de caravan verzekeren. Wij zetten deze spullen dan op de polis. Hierdoor weet u zeker wat u verzekerd heeft. Staan er geen spullen op uw polis? Dan is uw inboedel niet verzekerd.

Extra informatie

Zijn de spullen niet opgeborgen in een goed afgesloten ruimte? En was geen toezicht op deze spullen? Dan zijn uw spullen niet verzekerd tegen diefstal.

Keuze: uitrusting

U kunt kiezen om schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, mover, bijzettent of schotelantenne mee te verzekeren.

Extra informatie

Wij vermelden dit dan apart op de polis.

Uitlenen

Als iemand anders met uw toestemming deze caravan gebruikt, is dat meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de (sta)caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. Wij vergoeden ook geen schade als u de caravan verhuurt.

Extra informatie

Ook losse zonnepanelen zijn niet verzekerd.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal van de caravan is alleen verzekerd als u de caravan heeft vastgezet met een disselslot of wielklem.

Extra informatie

Het type slot of wielklem dient door de SCM te zijn goedgekeurd.

Eigen risico

Uw eigen risico is € 100. Laat u de schade repareren bij een bedrijf dat de ProfileRepair hersteltechniek toepast? Dan heeft u geen eigen risico.

Stallen

De caravan is ook in een stalling verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.