Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U verzekert zich tegen schade tijdens uw vakantie of als u op reis bent. Bijvoorbeeld tegen diefstal of verlies van uw bagage. Maar ook tegen de extra kosten die u moet maken in noodgevallen, zoals een ernstige ziekte of een ongeluk. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig.

Wat is verzekerd?

Uw bagage is verzekerd tegen schade, diefstal, verlies. En krijgt u op vakantie te maken met ernstige ziekte, een ongeval, natuurramp of een andere noodsituatie? Dan helpen wij met de terugreis, ziekenhuisopname en opsporingsacties. En we vergoeden de kosten voor redding, hulp en vervoer.

Extra informatie

Ook extra reis- of verblijfskosten die u moet maken na een noodgeval zijn vaak meeverzekerd. En schade aan uw gehuurde vakantieverblijf en de inboedel daarvan. Wilt u precies weten wat wel en niet is verzekerd? Lees de Bijzondere voorwaarden bij de Doorlopende reisverzekering.

Keuze: medisch

U kunt de Doorlopende reisverzekering uitbreiden met de aanvullende dekking Medische kosten. Daarmee bent u verzekerd voor geneeskundige en tandheelkundige kosten die u moet maken tijdens uw reis of vakantie.

Bagage

We vergoeden de nieuwwaarde als de bagage niet ouder is dan 1 jaar. Anders krijgt u de dagwaarde. Er geldt een maximale uitkering. Dit maximum hangt af van het pakket dat u kiest. Bij Pakket Standaard is dat € 4.000 per reis. Bij Pakket Plus € 6.000. De dagwaarde is de nieuwwaarde minus een bedrag door waardevermindering.

Voor de berekening hiervan maken we gebruik van een afschrijvingstabel. Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie

Met nieuwwaarde bedoelen we het bedrag dat nodig is om nieuwe spullen van dezelfde soort en kwaliteit te kopen. Alle maximumbedragen vindt u in onze Bijzondere voorwaarden bij de reisverzekering.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Met de aanvullende dekking Wintersport en bijzondere sporten bent u verzekerd tegen schade bij wintersport, bergsport en sporten als parachutespringen, zweefvliegen of hanggliden. Ook verzekerd is schade aan winter- en bergsportspullen die u in het buitenland heeft gehuurd.

Extra informatie

Skipassen, skilessen, huuruitrusting en liftkaarten die u niet meer kunt gebruiken door een ongeval of een ziekenhuisopname zijn ook verzekerd. U bent niet verzekerd tegen medische kosten na een ongeluk op de skipiste. En ook niet tijdens sporten met een extreem hoog risico (ijshockey, skispringen). Of als u zelf een extreem hoog risico neemt.

Keuze: pech op reis

Met de aanvullende dekking Hulpverlening vervoermiddel heeft u recht op hulp van de SOM Helpservice. Kunt u door pech of een ongeval op reis met uw auto, camper, motor of ander vervoermiddel niet verder? Dan vergoeden wij vervangend vervoer. En het vervoer van uw eigen vervoermiddel naar huis.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Keuze uit twee pakketten

U kiest voor welk pakket u zich wilt verzekeren: Pakket Standaard of Plus. De hoogte van de vergoedingen bij deze pakketten verschilt. En bij Pakket Plus vergoeden we ook het verlies van contant geld. Beide pakketten kunt u uitbreiden met extra aanvullende dekkingen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de schade ontstaat tijdens zakenreizen. Als u niet voorzichtig genoeg bent. Of niet genoeg maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen. Bijvoorbeeld: u heeft uw auto niet goed op slot gedaan en uw bagage wordt gestolen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We gaan ervan uit dat u voorzichtig met uw spullen omgaat, en dat u zoveel mogelijk probeert om schade te voorkomen. Heeft u toch schade, dan verwachten we dat u goed met ons meewerkt. Doet u dat niet dan hoeven we u geen vergoeding te betalen. Of we hoeven u niet te helpen.

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij beschadiging, verlies of diefstal van bagage. Het eigen risico is € 50 per reis voor alle verzekerden samen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in alle Europese landen. En als u heeft gekozen heeft voor Werelddekking: overal ter wereld. In Nederland bent u alleen verzekerd tijdens een reis met minimaal 1 overnachting. Uw bagage is in het buitenland ook alleen verzekerd tijdens een reis met minimaal 1 overnachting.

Extra informatie

Onder Europese landen vallen ook: IJsland, de Azoren, de Canarische eilanden, Madeira, Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. En alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Let op! Geeft het Ministerie van Buitenlandse zaken voor uw vertrek een negatief reisadvies voor een land of gebied? En gaat u er toch heen? Dan bent u niet verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Als u de verzekering opzegt in het eerste jaar, dan eindigt uw verzekering 12 maanden nadat de verzekering is ingegaan. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.