Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer van 25 jaar of ouder. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Het moet gaan om een oldtimer die u niet dagelijks gebruikt: U kunt de verzekering afsluiten als u maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met uw oldtimer. En als u naast de oldtimer nog een andere auto heeft, voor uw dagelijkse ritten.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade aan anderen of andermans spullen en dieren. Veroorzaakt met uw oldtimer, door spullen die van uw oldtimer vallen, of door een aanhanger, caravan of vouwwagen die aan uw oldtimer is gekoppeld. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw oldtimer na een ongeval is verzekerd. In Nederland, en in het buitenland.

Extra informatie

Onze hulpdienst vervoert uw beschadigde oldtimer naar een plek in Nederland naar keuze. En we zorgen dat u weer veilig thuiskomt.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Er geldt geen maximumvergoeding voor onderdelen.

Extra informatie

Is het kapotte onderdeel helemaal niet meer leverbaar? En moet u daarom het onderdeel opnieuw laten maken? Dan vergoeden tot maximaal twee keer de laatst bekende aankoopprijs.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijgt u de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeren. Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn, anders gaan wij uit van de dagwaarde. .

Extra informatie

Diefstal is verzekerd met de Beperkt Cascoverzekering en de Volledig Casco verzekering. Total loss is alleen verzekerd onder de Volledig Cascoverzekering.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering en de Volledig Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. Soms gelden hierbij eisen aan de beveiliging van uw oldtimer. Inbraak en diefstal is verzekerd met een Beperkt en Volledig Cascoverzekering

Extra informatie

Spullen die in uw auto liggen zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een inboedelverzekering afsluiten.

Keuze: ruitschade

U bent verzekerd tegen schade aan de voor-, zij- of achterruiten van uw auto met een Beperkt of Volledig Casco verzekering. Maar alleen als u de schade laat herstellen bij een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Stichting Glasgarant.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Wilt u ook de schade aan uw eigen oldtimer verzekeren? Kies dan voor de Volledig Casco verzekering. Alle schade aan uw oldtimer is dan verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is. Zoals schade door botsen, slippen of van de weg raken.

Keuze: pechhulp

Alleen bij de Volledig Casco is pechhulp verzekerd. Maar alleen in het buitenland.

Altijd-terug-garantie

Is uw oldtimer total loss? En is reparatie niet meer (economisch) verantwoord? Ook dan houdt u recht op de restanten.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs. Bij schade tijdens verhuur, vervoer tegen betaling of tijdens in- en uitladen. Of terwijl de auto zonder uw toestemming werd gebruikt. Bij schade door normale slijtage, onjuist gebruik of verwijtbare diefstal.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade en letsel bij inzittenden is niet meeverzekerd. Dit kunt u wel aanvullend verzekeren met een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI). U kunt ook verhaalsrechtshulp extra meeverzekeren.

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen oldtimer. Op uw polis staat hoe hoog dat is.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland en in Europa. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u (nog meer) verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.